Author Archives: YTF

Ympäristödialogeja: Vaikuttajat vastuullisuuden vallankahvassa – millainen on vaikuttajien rooli kestävän elämäntavan rakentamisessa?

Vanhat tapahtumat

Kevään Ympäristödialogeja -keskustelussa pohdimme vaikuttajien valtaa ja roolia ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisemisessa ja kestävän elämäntavan rakentamisessa. Tervetuloa mukaan seuraamaan! Linkki striimiin Keskiviikkona 14.6. klo 16.30-18.00 Puistokatu 4:n jumppasali (Puistokatu 4, 00140 Helsinki) ja online.  Sosiaalisen median vaikuttajat käyttävät mittavan määrän valtaa yhteiskunnassa. Vaikuttajat ohjaavat elämäntavan ja kuluttamisen trendejä ja erilaisissa somesyötteissä muokkaavat käsitystämme siitä, mikä […]

Politiikkadialogi: Vapaaehtoinen päästökompensaatio – vastaus ilmastonmuutokseen? 9.6.

Vanhat tapahtumat

Kesän 2022 Politiikkadialogissa pohditaan vapaaehtoista päästökompensaatiota  Suomessa. Mitä kompensaatiolla tarkoitetaan, ketkä kompensoivat ja miten, ja miten kompensaatio asettuu osaksi ilmastonmuutoksen hillintää? Ilmoittaudu tästä Torstaina 9.6.2022 klo 9.30-12.00 Tiedekulma, Think Lounge (2 krs.), Yliopistonkatu 4, Helsinki Yritykset, kaupungit ja monet muut toimijat tavoittelevat nykyisin hiilineutraaliutta. Tähän tavoitteeseen pääsyssä vapaaehtoinen, markkinapohjainen kompensaatiotoiminta on noussut tärkeäksi. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjen […]

Ympäristödialogeja: Sota Euroopassa vauhdittaa energiamurrosta: mitä vaihtoehtoja meillä on?

Vanhat tapahtumat

Klikkaa tästä striimiin! Nessling Nest (Fredrikinkatu 20 A 10) / etänä Keskiviikkona 23.3. klo 16.30-18.00 Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan on sodan uhreille inhimillinen katastrofi, jonka vaikutukset ovat kauaskantoisia ja osin arvaamattomia. Selvää on, että tämä ihmisten kriisi heijastuu myös ympäristöön. Yksi keskeisistä kysymyksistä kohdistuu Venäjän tuottamiin fossiilienergioihin. Niitä pidetään osasyynä konfliktiin ja toisaalta sodan aiheuttamat […]

Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito

Vanhat tapahtumat

Mitä on ekologisesti kestävä metsänhoito, ja miten metsäsertifiointia voitaisiin kehittää niin, että se ottaisi paremmin huomioon ekologisen kestävyyden? Ilmoittaudu mukaan tästä! Lue blogi: Kuluttajan on vaikea arvioida metsäsertifiointeja ja vaikuttaa niihin Keskiviikkona 10.11.2021 klo 16.30-18.00 Lauttasaaren kartanossa (Otavantie 10, Helsinki) sekä suorana etälähetyksenä Suomi elää metsästä, mutta miten elää metsä, kun luonnon monimuotoisuus heikkenee, ilmastonmuutos […]

Global synthesis of environmental knowledge vs. national action for sustainability

Vanhat tapahtumat

Will interdisciplinary synthesis of knowledge help us solve the climate and biodiversity crises together? What is the added value of solution-oriented Global Environmental Assessments for countries’ efforts to enact sustainability transformations? How can global and national attempts to break out of silos of environmental knowledge production learn from each other, to support those transformations? Thursday […]

Ympäristödialogeja: Antibioottiresistenssi – yhteinen uhka 28.4. klo 16.30 -18

Vanhat tapahtumat

Antibioottiresistenssi on yksi suurimmista globaaleista terveysuhista. Se koskettaa paitsi potilaita ja hoitohenkilökuntaa, myös ruoantuotantoa, lemmikkejä, lääketeollisuutta ja hankintaketjuja.

Ekologinen kompensaatio – Tavoitteista todeksi

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa perehdytään ekologisen kompensaation käyttöönottoon ja tarvittaviin ohjauskeinoihin.

Ympäristödialogeja: Perustutkimus ympäristöhaasteiden ratkaisijana

Vanhat tapahtumat

Uhkaako luonnontieteellinen perustutkimus jäädä strategisen ja soveltavan tutkimuksen jalkoihin? Onko tutkijoilla rauhaa ja rahoitusta uppoutua tutkimuskohteisiinsa niin syvälle ja pitkäksi aikaa, että jotain uutta voi löytyä? Keskustelutilaisuudessa keskustellaan perustutkimuksen roolista ympäristöhaasteiden ratkaisussa sekä pohditaan miltä tutkimustyön tulevaisuus vaikuttaa.

Ympäristödialogeja: Luontoa suojelevat naiset ja metsiä muokkaavat miehet

Vanhat tapahtumat

Kulttuuri ja sukupuoliroolit vaikuttavat arvomaailmaamme ja asenteisiimme ympäristönsuojelua kohtaan. Ovatko naiset ympäristömyönteisempiä ja miksi? Miten kasvatuksella ohjataan sukupuolittuneita arvoja? Tule mukaan keskustelutilaisuuteen!

Kestävää maankäyttöä ja hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa perehdytään luontopohjaisten ratkaisujen tarjoamiin mahdollisuuksiin maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ympäristödialogeja: Matkailun ja luonnonsuojelun yhteiset tavoitteet – erämainen Saimaa ja siinä elävä norppa

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa pureudutaan Savonlinnan luontomatkailun mahdollisuuksiin ja mietitään, minkälaista yhteistyötä kestävän luontomatkailun edistäminen alueella vaatii ja kuka sitä lähtisi edistämään.

Vauhtia kiertotalouteen taloudellisella ohjauksella

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa esitellään Valtioneuvoston kanslian julkaiseman Kiertotalouden taloudelliset
ohjauskeinot (KIMAT) -hankkeen ensimmäisiä tuloksia.

Ympäristödialogeja: Hintalappu luonnolle

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogeja-keskustelutilaisuudessa pohditaan tulisiko ympäristöhaitat saada osaksi kansantalouden tilinpitoa ja tuotteiden hintoja.

”Miltä susta tuntuu?” on tärkeä kysymys myös luonnonsuojelussa

Blogi

Minkälaisia tunteita saimaannorppa sinussa herättää? Kansallista ylpeyttä, hellyyttä, halua suojella tuota ainutlaatuista jääkauden reliktiä ja suomalaisen luonnonsuojelun ikonia. Ehkä myös ärtymystä tai jopa vihan tunteita suojelun keinoja kritisoivia ja vastustavia tahoja kohtaan. Suojelun keinoista eniten kritiikkiä ja vastustusta saavat erilaiset rajoitteet, jotka vaikuttavat Saimaan käyttöön kuten vesillä ja jäällä liikkumiseen, kalastukseen ja rantarakentamiseen. Jos suurin […]

Julkinen ja tekevä tiede – YHYS Politiikkadialogi

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa keskustelemaan strategisesti ohjatusta, tekevästä, julkisesta ja vaikuttavasta tieteestä vuoden 2018 YHYS politiikkadialogiin!

Luontopaneeli kehottaa toimintaan – Elinympäristöjen heikkeneminen uhkaa elämää

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa esitellään kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) viimeisimpiä arviointeja luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilasta globaalisti sekä Pohjois-Eurooppaan keskittyvällä tasolla.

Ympäristödialogeja: Ympäristönmuutos ja taudit

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa keskustelelutilaisuuteen, jossa pohditaan miten ympäristömuutokset muuttavat eläin- ja kasvitautien levinneisyyksiä.

Sosiaalisesti kestävän luonnonsuojelun haaste. Esimerkkinä saimaannorpan suojelukiista.

Vanhat tapahtumat

Kaikille avoin tilaisuus pureutuu sosiaalisesti kestävän luonnonsuojelun haasteisiin -esimerkkinä saimaannorpan suojelun kiistat.

Ympäristödialogeja: Lobbaus ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa tarkastellaan lobbaamista osana ympäristöön liittyvää poliittista päätöksentekoa.

Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun

Vanhat tapahtumat

Paikkaan sidottu suojelualueverkosto ei ole suunniteltu vastaamaan voimakkaisiin muutoksiin ympäristössä ja ilmastossa. Miten ilmastonmuutoksen haasteeseen luonnonsuojelulle voidaan vastata?