Author Archives: YTF

Ympäristödialogeja: Ympäristöpakolaisuus

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa keskustellaan ympäristön muuttumisesta ja siirtolaisuudesta. Onko nyt kyseessä ympäristöpakolaisuus vai ilmastonmuutoksesta johtuva pakkomuutto?

Ristiriitojen suo – tutkimuksesta tukevaa pohjaa?

Vanhat tapahtumat

Tutkija-päättäjäseminaari esittelee ajankohtaista soihin liittyvää tutkimusta eri aloilta.

Carbon Underground – How soil can help us tackle climate change

Vanhat tapahtumat

World renowned carbon to soil experts Larry Kopald and David Johnson will present key insights based on their research.

Mahtuuko luonto tiivistyvään Turkuun? Kaupunkiluonto terveyden ylläpitäjänä

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa pohditaan, miten kaupunkiluonnon monimuotoisuutta voitaisiin paremmin edistää Turussa.

Luomutuotanto ja tulevaisuuden kestävä ruokajärjestelmä

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa käsitellään luomun ympäristövaikutuksia eri näkökulmista.

Ympäristödialogeja: Kaupungit ilmastonmuutoksen ratkaisijoina

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa keskustellaan kaupunkien ja paikallisdemokratian roolista ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamisessa.

Ympäristödialogeja: Systeeminen muutos

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa keskustellaan rakenteellisista muutoksista ja taloudellisista murroksista ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Ihminen ympäristössä 3/3: Vesi

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa tarkastellaan vesivälitteisiä terveyshaittoja ja se on suunnattu erityisesti kuntatason toimijoille.

Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi

Vanhat tapahtumat

Miten Viime aikoina lainvalmistelun laatu on puhuttanut paljon. Vaikka viimeaikaiset aloitteet, kuten Lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen, parantavat tilannetta, ympäristövaikutusten huomioiminen lainvalmistelussa on tutkimusten mukaan heikolla tolalla. Seminaari on tarkoitus koota tutkijat, lainvalmistelijat ja poliitikot pohtimaan, miten ympäristövaikutusten arviointia lainvalmistelussa voitaisiin parantaa.

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa esitellään ja keskustellaan VN TEAS -hankkeiden tuloksista.

Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä

Vanhat tapahtumat

Tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen korvaamiseen.

Yllättävät yritysvastuut – Politiikkadialogi 2017

Vanhat tapahtumat

Vuoden 2017 Politiikkadialogissa pohditaan yritysten vastuuta yhteiskunnallisessa murroksessa.

TUTKIJOIDEN JULKILAUSUMA: Suomen metsänkäyttösuunnitelmat kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta ja heikentäisivät luonnon monimuotoisuutta

Vanhat tapahtumat

Laaja joukko tutkijoita on huolissaan siitä, ettei tutkimustieto Suomen metsänkäyttösuunnitelmien vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen ole välittynyt päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle oikein.

Tutkas-aamukuuleminen: Biopolttoaineita auringonvalosta ja tuulesta

Vanhat tapahtumat

Minkälaisia energialähteitä saadaan tuotettua vedestä ja hiilidioksidista auringonvalon ja tuulivoiman avulla?

Sus­tain­ab­il­ity Sci­ence Day 2017

Vanhat tapahtumat

Osana Helsingin yliopiston Sustainability Science Dayta järjestetään suomenkielinen kestävien ratkaisujen yhteistuotanto -tilaisuus.

Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys – kohti turvallista, monimuotoista elinympäristöä

Vanhat tapahtumat

Biodiversiteettihypoteesin mukaan kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobiomia, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta. Seminaarissa kuullaan viimeisintä tutkimustietoa biodiversiteettihypoteesista ja pohditaan sen sovellutuksia elinympäristöön liittyvään päätöksentekoon liittyen. Miten suunnitellaan turvallisella tavalla monimuotoisempia ja terveellisempiä elinympäristöjä?

Vesiviisautta kiertotalouteen

Vanhat tapahtumat

Miten vesien käyttö ja suojelu kytkeytyvät kiertotalouteen? Miten Suomesta voisi tulla vesiviisaan kiertotalouden edelläkävijämaa?

Ympäristödialogeja: Miten päättäjä puhuu luonnosta?

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa käsitellään tapojamme puhua ympäristöstä ja luonnosta.

Ympäristödialogeja: Biohajoava biletoppi ja jaettu vaatekaappi – vaihtoehtoja kulutusvimmalle

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa pohditaan kulutusta, kierrätystä ja suhdettamme tavaraan.

Ympäristödialogeja: Suomi luontomatkailumaana – museo vai huvipuisto?

Vanhat tapahtumat

Matkailu on yksi maailman suurimmista bisnessektoreista. Tilaisuudessa pohditaan matkailun vaikutuksia ja luontomatkailua Suomessa.