Politiikkadialogi: Vapaaehtoinen päästökompensaatio – vastaus ilmastonmuutokseen? 9.6.

Kesän 2022 Politiikkadialogissa pohditaan vapaaehtoista päästökompensaatiota  Suomessa. Mitä kompensaatiolla tarkoitetaan, ketkä kompensoivat ja miten, ja miten kompensaatio asettuu osaksi ilmastonmuutoksen hillintää?

Torstaina 9.6.2022 klo 9.30-12.00
Tiedekulma, Think Lounge (2 krs.), Yliopistonkatu 4, Helsinki

Yritykset, kaupungit ja monet muut toimijat tavoittelevat nykyisin hiilineutraaliutta. Tähän tavoitteeseen pääsyssä vapaaehtoinen, markkinapohjainen kompensaatiotoiminta on noussut tärkeäksi. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja sitomiseen tähtäävät päästökompensaatioprojektit herättävät suuria toiveita, kompensaatiotoiminta vasta hakee muotoaan: sen sääntely on epävarmaa, kansalaisten kompensaatiotietämys melko niukkaa ja kompensaatiota tarjoavien toimijoiden käytännöt kirjavia. Vapaaehtoiseen päästökompensaatioon liittyy myös moraalisia jännitteitä. Toimintaa on arvosteltu yhtäältä modernina ympäristöanekauppana, toisaalta kompensaatiotoiminta on nostettu esimerkiksi hyvästä taloudesta, joka hillitsee ilmastonmuutosta nopeammin ja tehokkaammin kuin mitä poliittis-hallinnolliset menettelyt tuottavat ja mitä lainsäädäntö vaatii.

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus tarjoaa uutta tietoa vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta ilmastotoiminnan muotona ja valottaa sitä, millaisia käytäntöjä kompensaatiomenettelyt edellyttävät ja luovat. Politiikkadialogi tuo yhteen eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan päästökompensaation roolista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävässä toiminnassa.

Tilaisuus rakentuu seuraavien kysymysten ympärille:

  • Voiko vapaaehtoinen kompensaatiotoiminta lunastaa siihen kohdistetut suuret odotukset? Minkälaisia mahdollisuuksia, jännitteitä ja ristiriitoja päästökompensaatio herättää?
  • Miten vapaaehtoinen päästökompensaatio juurtuu kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen arkeen ja millaista ilmastotoimintaa kompensointi tuottaa?
  • Millainen on vapaaehtoisen kompensaatiotoiminnan ja politiikkaohjattujen ilmastotoimien välinen suhde?
  • Miten kompensaatiotoiminta muokkaa suhtautumista ilmastonmuutokseen? Mitä kompensaation kautta tavoitetaan ja mitä sen hyödyntäminen jättää katveeseen?

OHJELMA:

9.30 Tervetuloa ja käytännön ohjeistus
9.33 Vapaaehtoinen päästökompensaatio - odotuksia, jännitteitä ja ristiriitoja

Kamilla Karhunmaa, tutkija, Helsingin yliopisto

9.45 Vapaaehtoinen päästökompensaatio Suomessa

Alustus: Johanna Niemistö, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Haastateltavina:
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies, MMM
Tarja Anttonen, kumppanuuspäällikkö, Taimiteko

10.15 Kansalaiset, ilmastoväitteet & päästökompensaatio
Alustus kansalaisten näkemyksistä päästökompensaatioista:
Vilja Varho, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
Haastateltavina:
Antti Ruuska, kestävän liiketoiminnan johtaja, Ylva
Tiina Vyyryläinen, vaikuttamistyön päällikkö, Kuluttajaliitto
10.45 Tauko
11.00 Paneelikeskustelu: Taipuuko kaikki kompensoitavaksi?
Alustus ja fasilitointi: Mikko J. Virtanen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Panelistit:
Aleksi Astaptsev, tutkija, Hiilineutraali maitoketju, Valio
Hanna Aho, suojeluasiantuntija, Suomen Luonnonsuojeluliitto
Elina Seppänen, energia- ja ilmastoasiantuntija, Tampereen kaupunki
Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja, Kokoomus
11.50 Loppupuheenvuoro
Kamilla Karhunmaa, tutkija, Helsingin yliopisto

Tilaisuuden järjestävät yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura Yhys ry, Ympäristötiedon foorumi ja Koneen säätiön rahoittama Climakedo-tutkimusprojekti.

Lisätietoja:
Marja Järvenpää
Koordinaattori, Ympäristötiedon foorumi
marja.jarvenpaa@ymparistotiedonfoorumi.fi
p. 050 355 6352

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.