Author Archives: Kaisa Välimäki

Eläköön kaupunkimaaperä! Kohti maaperälähtöistä suunnittelua

Tapahtumat

YHYS ry:n, Ympäristötiedon foorumin ja CO-CARBON -hankkeen yhdessä järjestämässä kevään 2024 Politiikkadialogissa käännetään katse maahan ja elävään kaupunkimaaperään. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Ilmoittaudu mukaan! Tiistaina 14.5 klo 9-11.45 Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki) ja etänä Maaperä on planeettamme suurin hiilivarasto ja hyvinvoiva maaperä mahdollistaa kaiken maanpäällisen elämän. Ympäristökriisien pahentuessa maaperän rooli hiilensidonnassa, […]

Mitä kuuluu ympäristötiedon ja päätöksenteon saumakohdalle?

Tapahtumat

Tervetuloa seuraamaan Ympäristötiedon foorumin webinaaria vaikuttavuusarviointimme tuloksista ja ympäristöalan tiede-politiikka rajapinnan kuulumisista. Ilmoittaudu mukaan! Keskiviikkona 24.4.2024 klo 15-16. Ympäristötiedon foorumin YouTube -kanavalla Ympäristötiedon foorumi on toiminut ympäristötutkimustiedon ja päätöksenteon saumakohdalla jo 13 vuoden ajan. Tässä ajassa tiedevälittämisen tutkimuksessa ja käytännöissä on tapahtunut paljon muutoksia. Saumakohdalla on paljon uusia toimijoita ja instrumentteja, toisaalta myös tutkitun tiedon […]

Yhteistyöllä laadukkaampaa luontotietoa

Vanhat tapahtumat

Luontotiedon kansallinen kehittämisohjelmaan julkaistiin perjantaina 15.12.2023. Kehittämisohjelmassa linjataan miten yhteisvoimin voidaan saada aikaan laadukasta luontotietoa, ja miten se vastaa parhaiten käyttäjien tarpeisiin? Katso tilaisuuden tallenne Tutustu kehittämisohjelmaan Perjantaina 15.12 klo 12.30-14.30 Maijansali, Helsingin keskustakirjasto Oodi ja online. Luontokato on noussut viime vuosina ilmastonmuutoksen rinnalle suurimpien yhteiskuntaa haastavien megatrendien joukkoon. Luontokadon torjuminen vaatii kattavaa ja laadukasta […]

Ekologisen tiedon polku talousmetsään

Vanhat tapahtumat

Oikos Suomi ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät kaikille avoimen tilaisuuden 13.2.2023, jossa kuultiin ja keskusteltiin miten ekologinen tutkimustieto päätyy osaksi talousmetsässä tehtävää päätöksentekoa. Katso tallenne Maanantaina 13.2.2023 klo 17.00-19.00 Helsingin yliopiston tiedekulma (Yliopistokatu 4, Helsinki) ja etänä Suurin osa suomen pinta-alasta on talouskäytössä olevaa metsää. Siksi sillä, miten hoidamme metsiä on suuri merkitys, kun etsimme keinoja […]

Ratkaisuja metsätalouden vesistövaikutuksiin

Vanhat tapahtumat

Katso tilaisuuden ohjelma Silvan sivuilta Tiistaina 27.9. klo 14–17 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) Metsätaloudella on uusien tutkimusten valossa luultuakin suurempia haitallisia vaikutuksia vesistöihin. Vedet tummuvat, herkät vesiekosysteemit heikkenevät ja myrkylliset sinileväkukinnot voimistuvat. Metsänomistajalla on kuitenkin monia keinoja vähentää metsien käsittelyn vesistövaikutuksia ja saada samalla taloudellista tuottoa metsästään. Tueksi tarvitaan tietoa omista vaihtoehdoista ja niiden […]

Verrattomat vetemme – miten tulla vesistöviisaaksi kunnaksi?

Vanhat tapahtumat

Suomen vesistöt ovat tärkeitä kunnille mm. niiden tarjoaminen virkistysarvojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vaikka vesien tila yleisesti on parantunut, monet uudet tekijät ilmastonmuutoksesta luontokatoon uhkaavat niitä. Keinoja vesistöjen kestävään hoitoon ja kunnostukseen on kuitenkin olemassa ja nyt tarjolla on myös rahoitusta. Kaikesta tästä puhuttiin verrattomat vetemme – miten tulla vesistöviisaaksi kunnaksi -seminaarissa. Katso tallenne! Tiistaina […]

Ympäristötiede Wikipediaan!

Vanhat tapahtumat

Wikipedia on vuodesta toiseen maailman suosituimpien verkkosivujen joukossa. Sitä käyttävät tiedonhakuun toimittajat, opettajat, oppilaat ja jopa tutkijat. Siksi Wikipedia on myös tärkeä tiedeviestinnän kanava, jonka sisältöön kannattaa kurkata aika-ajoin. Millaista tietoa sinun tutkimusaiheestasi on Wikipediassa? Seuraa tapahtumaa liveto-alustalla Torstaina 20.1.2022 klo 16.30-23.00 Zoom-alustalla – ilmoittautuminen suljettu – kysy peruutuspaikkoja. Vuodesta toiseen Wikipedia pitää kiinni hyvästä […]

Soil at Risk -Symposium

Vanhat tapahtumat

Keskiviikkona 30.6.2021 Finlandia-talo (Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki)  Maaperä ylläpitää elämää planeetallamme. Se tarjoaa meille ruoan ja puhtaan veden. Hyvinvoiva maaperä kuhisee monimuotoisuutta: neljännes maapallon lajeista elää maanpinnan alla. Maaperä on myös suuri hiilivarasto, joka hillitsee ilmastonmuutosta.  Nykyinen tapamme käyttää maata uhkaa tehdä maaperästä kelvottoman viljelyyn seuraavien 60 vuoden aikana. Olemme vaarassa menettää kaiken elämän perustan.   […]

YHYS Politiikkadialogi 2021 Kestävyyspolkujen kompastuskivet: Millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat?

Vanhat tapahtumat

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet.

Ympäristödialogeja: Mistä mineraalit sähköistyvään yhteiskuntaan?

Vanhat tapahtumat

Vaikka sähköistyminen on merkittävä osa ilmastokriisin ratkaisua, metallien nopeasti kasvava kysyntä tuo mukanaan myös uusia haasteita niin luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, ja ympäristön pilaantumisen pysäyttämiselle kuin globaalin eriarvoistumisen torjumiselle.

Päättäjien luonto- ja ilmastotentti 2021

Vanhat tapahtumat

Ilmastopaneeli, Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi kysyvät puolueiden johdolta, miten luonto ja ilmasto näkyvät puolueiden kuntapolitiikassa vuonna 2021.

Ympäristödialogeja: Maanpuolustus ja planeetan ekologinen kriisi

Vanhat tapahtumat

Sotilastoiminta aiheuttaa merkittävän osan päästöistä sekä globaalisti että Suomessa, mutta mahdollisuudesta puuttua sotilastoiminnan päästöihin on puhuttu vähän.

Ympäristödialogeja: Energiayhtiöiden investointisuoja ja ilmastokriisi 2.12. klo 16.30

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa keskustellaan energiayhtiöiden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa, investointeja suojaavasta lainsäädännöstä sekä yhtiöiden suhteesta valtioiden ilmastopolitiikkaan.

Pitkäaikaisseurannat kertovat rajuista muutoksista Suomen luonnossa – miten huomioida tieto päätöksenteossa?

Vanhat tapahtumat

Koko Suomen luonto on rajun muutoksen kourissa. Tutkittua, ajantasaista luontotietoa tarvitaan, jotta osaamme tehdä viisaita päätöksiä luontomme suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pitkäaikaisista luontoseurannnoista saatavan tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja käyttö täytyy turvata ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa. Perjantaina 4.12.2020 klo 9 – 11 Etälähetys Helsingin yliopiston Tiedekulmasta KATSO TILAISUUDEN TALLENNE   Elinympäristöjen tuhoutumisen, pirstoutumisen ja ilmaston […]

Ympäristödialogeja: Mitä tapahtuu työlle ekologisessa jälleenrakennuksessa?

Vanhat tapahtumat

Mitä ekologinen jälleenrakennus käytännössä tarkoittaa työn kannalta? Millaista työ on tulevaisuudessa ja mitä töitä ei enää tehdä?

Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?

Vanhat tapahtumat

Ympäristöraportteihin koottu tieto on kiistatta arvokasta, mutta mitä sillä oikeastaan tehdään ja miten se siirtyy kansalliseen päätöksentekoon?

Ympäristödialogeja: Taide ympäristökriisin käsittelijänä

Vanhat tapahtumat

Jos ympäristökriisi on etupäässä kulttuurin kriisi, mikä rooli taiteella on sen käsittelijänä, sanoittajana ja uusien kertomusten luojana?

Mistä ruoka pöytään ja energia piuhaan? YHYS Politiikkadialogi 2020

Vanhat tapahtumat

Kevään 2020 Politiikkadialogin aiheena on ruuan- ja energiantuotannon kestävyys. Keskustelua raamittavat koronaepidemian myötä korostuneet huolet ruoka- ja energiajärjestelmämme haavoittuvuudesta. Niiden myötä tuotannon omavaraisuus on noussut kriittiseksi kysymykseksi julkiseen keskusteluun. Miten tukea ruoka- ja energiaomavaraisuutta ja onko omavaraisuus väistämättä kestävää? Aika: Maanantaina 25.5. klo 9.30 – 11.00 Paikka: Etätilaisuus, seurattavissa Youtuben livestriimin kautta. Tilaisuudesta tehdään myös […]

Ympäristödialogeja: Ympäristönmuutos ja tartuntataudit

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa kysymme: Mitä ihmiskunnan tulisi oppia tällä hetkellä käynnissä olevasta koronaepidemiasta ja miten varautua seuraavaan? • Mitä ympäristön vaikutuksesta ihmisten uusien tartuntatautien synnyssä jo tiedetään?

Ympäristön tila ja tutkimus Euroopassa: SOER 2020 tiedetyöpaja

Vanhat tapahtumat

ILMOITTAUDU TÄSTÄ MUKAAN 24.2. MENNESSÄ Keskiviikko 26.2.2020, 9:00–12:00 (aamukahvia 8.30 alkaen) Sonckin Sali, Eteläesplanadi 16 Euroopan ympäristökeskus, EEA, julkaisi joulukuussa viidennen SOER -raporttinsa (The European environment — state and outlook 2020). Raportti kokoaa yhteen tietoa ympäristön tilan indikaattoreista, suurimmista haasteista sekä yhteisistä ratkaisumahdollisuuksista. Raportin ydinviesti on, että Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 ympäristö-, energia- ja […]