Author Archives: Kaisa Välimäki

Ympäristön tila Euroopassa – SOER 2020

Vanhat tapahtumat

Miltä näyttää ympäristön tila Euroopassa ja mitä tällä tiedolla teemme? Järjestämme aamukahvitilaisuuden, jossa kerromme Euroopan ympäristöntila -raportin, SOER 2020:n, sisällöstä ja merkityksestä Suomelle. Tervetuloa kuulemaan Euroopan ympäristön tilasta ja viemään yhdessä raportin viestejä käytäntöön!

Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus kunnan ilmastotavoitteissa

Vanhat tapahtumat

Tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdisteleva seminaari kutsuu kaikki kuntien ja kaupunkien edustajat, tutkijat ja kansalaiset mukaan keskustelemaan monimuotoisuuden ja hiilinielujen roolista osana kuntien ilmastotavoitteita. KATSO TILAISUUDEN TALLENNE Aika: Ke 11.12.2019 klo 11 – 15.45 (kahvia tarjolla klo 10.30) Paikka: Vanha juhlasali, Seminaarinkatu 15 (Seminarium-rakennus), Jyväskylä Metsien, soiden ja maaperän hiilinielujen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskeinen. […]

Ympäristödialogeja: Jäämerenrata ja arktisen alueen kestävä tulevaisuus

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa kysytään: Kuuluuko Jäämeren rata visioon kestävästä arktisesta alueesta?

Luonto ei tunne rajoja – nisäkkäiden kannanhoito suojelualueilla ja kaupungissa

Vanhat tapahtumat

Kaikille avoimessa tilaisuudessa keskusteltiin nisäkkäiden kannanhoidon ja yhteiselon suuntaviivoista kaupungeissa ja luonnonsuojelualueilla. Olemmeko ajantasalla lajien siirtyessä uusille elinalueille? Tiistaina 19.11.2019 klo 8.30-12.00 Keskustakirjasto Oodi, Helsinki Suomen nisäkäslajisto on aivan äskettäin monipuolistunut uudella lajilla ja monen aikaisemmin saapuneen tai maahamme istutetun lajin kannat vahvistuvat. Alati muuttuvassa luonnossa eläinkantojen seuranta ja kannanhoito törmää uusiin haasteisiin. Esimerkiksi suojelualueilla […]

Ympäristödialogeja: Ympäristö konfliktien keskellä

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa keskustellaan ympäristön roolista kansainvälisissä konflikteissa sekä pureudutaan erityisesti ympäristönsuojeluun osana kriisinhallintaa.

Ympäristödialogeja: Miten suunnitella monimuotoista luontoa?

Vanhat tapahtumat

Monet luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Tiedämmekö tarpeeksi hyvin, millaiset ratkaisut kaupungeissa tukevat parhaiten luonnon monimuotoisuutta ja siirtyykö ymmärrys tutkijoilta kaavatyöhön?

Ympäristötiede Wikipediaan!

Vanhat tapahtumat

LINKKI STRIIMIIN Torstaina 16.1.2020 Klo 16.30 – 23.00 Tapahtumapaikat Helsinki: Koneen Kartano, Otavantie 10, 00200 Helsinki Joensuu: Sali AU270, Aurora (A-sisäänkäynti), Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Jyväskylä: Opinkivi, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä Turku: Turun yliopiston eläinmuseo, Yliopistonmäki, 20100 Turku Kuopio: Snellmania -rakennus SN203, Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio Wikipediaa käytetään kaikkialla. Opiskelijat hakevat sieltä tietoa tehtäviinsä, toimittajat […]

Yhteistä ymmärrystä synnyttämässä – Ympäristötiedon käyttö kaavoituksessa

Vanhat tapahtumat

Alueidenkäytön suunnittelu on yhteiskunnallisen päätöksenteon hiljaista valtavirtaa. Suunnittelu ohjaa yhteiskunnan toimintojen ja palvelujen sijoittumista sekä määrittää puitteet oikeudenmukaisen ja ympäristöllisesti kestävän yhteiskunnan rakentumiselle. Suunnittelussa tehtävät valinnat ovat usein strategisia, ja niiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Alueidenkäytön suunnittelu on avainasemassa myös ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Suunnittelun ympäristötiedollisen kysynnän ja tutkimuksellisiin vaatimuksiin kohdistuneiden muutosten valossa on tärkeä […]

Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu – Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli kutsuvat toimimaan

Vanhat tapahtumat

Biodiversiteettikriisiä ja ilmaston lämpenemistä on torjuttava yhdessä. Tervetuloa aamupäiväseminaariin kuulemaan uusinta tutkimustietoa luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston tilasta sekä näkemyksiä tarvittavista toimista ja ratkaisuista!

Suomen globaali jalanjälki – YHYS Politiikkadialogi 2019

Vanhat tapahtumat

Kevään 2019 Politiikkadialogissa tarkastellaan Suomea globaalina toimijana ja pureudutaan maapallon laajuisiin kestävyyskysymyksiin.
Tervetuloa!

Ympäristödialogeja: Luonnontieteilijän suhde luontoon ja eläimeen

Vanhat tapahtumat

Kevätkauden 2019 viimeisessä ympäristödialogissa Lauttasaaren kartanolla pohdittiin luonnontieteilijän luontokuvaa. Millainen se on, miten se on syntynyt? Millaisia ulkopuolisia vaateita eläinten ja luonnon tutkija kohtaa julkisessa keskustelussa ja miten tunteiden rooli näkyy oman luontokuvan muokkautumisessa? Aika: Keskiviikko 8.5.2019, klo 16.30-18.00 Paikka: Koneen Säätiö, Lauttasaaren kartano, Otavantie 10, Helsinki Keskustelua herättelevä blogikirjoitus: Minä väitän: Apinatutkijan on oltava post-kolonialisti. […]

Jari Niemelän kirje Päättäjien luontotentille

Uncategorized

Nuorison osoittaman huolen edessä yksikään päättäjä ei voi lakaista näitä asioita maton alle ja ajatella, että seuraava sukupolvi saa hoitaa tämän sotkun. Toiminnan aika on nyt!

Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä

Vanhat tapahtumat

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä. Maaperällä on suuri potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hyvällä maaperän hoidolla saadaan monia hyötyjä: paremmat sadot tuottajalle, ravinteiden ja pintamaan vesistöhuuhtoumien väheneminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen. Ilmastonmuutokseen maan kasvukunto kytkeytyy kahta kautta: hiilen varastoinnilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja hyväkuntoinen maaperä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kuten kuivuuksiin ja rankkasateisiin. Katso alta […]

Ympäristödialogeja: Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena

Vanhat tapahtumat

Miten globaalit rahavirrat siirtyvät ympäristön huomioivien yritysten taakse, pois ympäristöä tuhoavilta ja pilaavilta toimialoilta?

Päättäjien luontotentti 2019

Vanhat tapahtumat

Päättäjien luontotentti haastaa puolueiden ehdokkaat vastaamaan ympäristötutkijoiden viesteihin. Miten luonto näkyy eduskuntavaaleissa ja politiikassa vuonna 2019?

Ympäristödialogeja: Miten lastenhankinnasta tulisi puhua?

Vanhat tapahtumat

Ilmastonmuutoksen edessä kansalaisten tulisi radikaalisti pienentää päästöjään. Kuuluuko lapsi tähän hiilijalanjälkeen?

Ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon saumakohdassa -tilaisuus 30.1.2019

Vanhat tapahtumat

Ympäristötutkimusta tarvitaan päätöksenteossa taustoittamaan ja ratkomaan viheliäisiä kestävyyskysymyksiä. Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan, miten ympäristötutkimuksen vaikuttavuutta voidaan parantaa.   Keskiviikkona 30.1.2019 klo 16-18 Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki Ympäristötutkimuksen parempi ja vaikuttavampi käyttö osana päätöksentekoa vaatii tukea tutkijoiden ja päättäjien väliseen vuoropuheluun, läpinäkyvyyttä tiedon käytössä, tutkimuksen selkosanaista esittelyä sekä metodologian ja päätöksentekoprosessien ymmärtämistä. […]

Tutustu suomenkielisiin tiivistelmiin IPBES-arviointiraporteista

Julkaisut

Suomen Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi järjestävät 28.5.2018 seminaarin, jossa käsitellään uusinta kansainvälistä tutkimusta luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen heikkenemistä. Tapahtumassa esitellään kansainvälisen luontopaneelin, IPBES:n, maaliskuussa julkaistujen arviointiraporttien tuloksia ja pääviestejä. Arviointeihin on ottanut osaa noin 1 300 tutkijaa ympäri maailmaa. Toinen raporteista koskee globaalia elinympäristöjen heikkenemistä ja ennallistamista ja toinen keskittyy tarkastalemaan elinympäristöjen ja luonnonmonimuotoisuuden tilaa Euroopassa […]