Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus kunnan ilmastotavoitteissa

Tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdisteleva seminaari kutsuu kaikki kuntien ja kaupunkien edustajat, tutkijat ja kansalaiset mukaan keskustelemaan monimuotoisuuden ja hiilinielujen roolista osana kuntien ilmastotavoitteita.

Aika: Ke 11.12.2019 klo 11 – 15.45 (kahvia tarjolla klo 10.30)
Paikka: Vanha juhlasali, Seminaarinkatu 15 (Seminarium-rakennus), Jyväskylä

Metsien, soiden ja maaperän hiilinielujen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskeinen. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan päästöjen vähentäminen puuttumalla fossiilisiin polttoaineisiin ei riitä, vaan hiilidioksidia on poistettava ilmakehästä hiilinieluja vahvistamalla. Maankäytöllä hiilinieluja voidaan sekä heikentää että vahvistaa.

Kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin monessa globaalissa ympäristöhaasteessa. Jo yli 40 % suomalaista asuu kunnassa, joka tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää paitsi mittavia ilmastonmuutoksen hillintätoimia kaikilla kunnan toimialoilla myös päästöjen kompensaatiomahdollisuuksien tarkastelua. Kuntien strategioissa ja ympäristöohjelmissa on myös asetettu tavoitteita ja toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi maankäytön muutoksissa

Luonnon monimuotoisuuden kato ja ilmaston lämpeneminen ovat erottamattomasti kytkeytyneet toisiinsa. Lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen on Suomessa kiihtynyt eikä biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisessa olla onnistuttu. Biodiversiteettikriisin äärellä on valittava viisaasti lämpenemistä hillitseviä keinoja, jotka samalla turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Molempien suurten ympäristökriisien ratkaisuissa tehokasta onkin puuttua maankäyttöön toimilla, jotka sekä vahvistavat hiilinieluja että lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Seminaarissa keskitymme hiilinieluihin ja monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin kuntien maankäytön näkökulmasta. Kysymme:

  • Millaisin keinoin voidaan samanaikaisesti vahvistaa hiilinieluja ja lisätä luonnon monimuotoisuutta?
  • Mitkä ovat kuntien käsissä olevia vaikuttavimpia keinoja hiilinielujen kasvattamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi?
  • Millaisia laskentamalleja hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden mittaamiselle on olemassa ja kehitteillä?
  • Miten voimme vahvistaa tutkijoiden ja kuntien viranhaltijoiden välistä vuoropuhelua ja saada paremmin siirrettyä tutkittua tietoa käytäntöön?

Ohjelma:

11.00 Tilaisuuden avaus, Miira Riipinen (Kuntaliitto)
11.10 Miten kunta ja maanomistaja voivat parantaa alueen hiilitasetta? Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus)
11.25 Elonkirjo ehtyy – Miten turvata luonnon monimuotoisuutta kuntatasolla? Mikko Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto)
11.40 Metsät hiilinieluina Suomessa, Sampo Soimakallio (Suomen ympäristökeskus)
11.55 Kunnan oikeudelliset vaikutusmahdollisuudet luonnon monimuotoisuuteen ja nieluihin, Pasi Kallio (Kuntaliitto)
12.10 Miten tutkimuksen viesteihin voidaan vastata päätöksenteossa kuntatasolla? Tuija Mäkinen, Jyväskylän kaupunginvaltuusto
12.20 Yleisökysymyksiä edellisille esiintyjille
 Lounastauko klo 12.30 – 13.30 (omakustanne)
13.35 Millaisia toimia kunnissa on tehty?
1. Anne Laita, Jyväskylän kaupunki: Kaavoituksen kompensaatioista
2. Ilkka Räsänen, Hiilinieluillako Lappeenranta hiilineutraaliksi jo nyt?
3. Miika Meretoja, Turku: Seudullisen yhteistyön merkitys hiilinieluissa
4. Timo Perätie, Kuopio: Miten luonnon monimuotoisuus ohjaa kunnan maankäyttöä?
14.20 Kysymyksiä kaikille kunta-alustajille
14.40 Kuntadialogi: miten vastaamme hiilineutraaliustavoitteeseen? Keskustelemassa Tuija Mäkinen, Sampo Soimakallio, Pasi Kallio ja Ilkka Räsänen.
15.35 Loppupuheenvuoro, Pauliina Jalonen (Kuntaliitto)

Kahvia on tarjolla ennen seminaarin alkua sekä iltapäivällä lounaan jälkeen.

Tilaisuutta voi seurata myös etänä suoran striimin välityksellä.

Tilaisuuden järjestävät:

Lisätietoja:
Outi Silfverberg, outi.silfverberg@ymparistotiedonfoorumi.fi

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.