Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa suojellaan yhdessä – kriisien torjunta vaatii systeemitason muutoksia

Elonkirjon heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat erottamattomasti kytkeytyneet toisiinsa. Kuudennen sukupuuttoaallon partaalla on valittava viisaasti lämpenemistä hillitseviä keinoja, jotka samalla turvaavat tehokkaasti luonnon monimuotoisuutta.

Luontopaneeli, Ilmastopaneeli, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 15.5.2019 yhteisen tilaisuuden “Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu – Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli kutsuvat toimimaan”.

Tilaisuudessa esiteltiin kansainvälisen luontopaneeli IPBES:n tuoreita tietoja biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden tilasta, tutkimusta Suomen lajien ja luontotyyppien tilasta sekä ympäristötalouden ja -oikeuden näkökulmia ympäristökriiseihin. Ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle yhteisiä ratkaisuja etsittiin monitieteisen tutkijajoukon, valtion hallinnon ja yritysten edustajien kesken.

Tutustu tilaisuuden koosteeseen.

Suosituksia päätöksentekoon:

 • Ratkaistaan ilmastokriisiä ja biodiversiteettikriisiä yhdessä. Otetaan käyttöön biodiversiteetin näkökulmasta ilmastoviisaita toimia, joilla sekä torjutaan päästöjä että turvataan luonnon monimuotoisuutta. Selvitetään hiilikorvausjärjestelmää osana hallitusohjelmassa mainittua METSO-ohjelman uudistamista. Laajennetaan suojelualueita, ennallistetaan elinympäristöjä ja luovutaan turvepeltojen raivauksesta.
 • Toteutetaan Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita integroidusti. Yhdistetään kiertotalous-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteitteiden toimenpiteitä ja rahoitusta.
 • Varmistetaan, että kaikki sektorit ja toimijat ovat sitoutuneita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tuetaan monimuotoisuutta lisäävää maa- ja metsätaloutta.
 • Käynnistetään ympäristölainsäädännön arviointi ja kehitetään oikeusjärjestelmää kohti sopeutuvan sääntelyn mallia.
 • Karsitaan ympäristölle haitallisia tukia. Tukijärjestelmän tulee ohjata kohti luonnon monimuotoisuutta tukevaa ja päästöjä hillitsevää toimintaa. Tehdään tuotteiden ja palveluiden ympäristöhaitat näkyviksi kuluttajille.
 • Viedään ekologinen kompensaatio hallitusohjelmassa sovittujen kokeilujen kautta velvoittavana lainsäädäntöön ja laajennetaan se vähitellen koskemaan kaikkea elinympäristöjä heikentävää toimintaa.
 • Otetaan luontopohjaiset ratkaisut laajasti käyttöön maankäytön suunnittelussa.
 • Kehitetään ja tuetaan kiertotalouteen perustuvaa toimintaa. Tällä hetkellä vain 9 prosenttia maailmassa käytetyistä luonnonvaroista säilyy kierrossa.
 • Vaikutetaan kansainvälisesti. Suomen tulee EU:n puheenjohtajuuskaudellaan edistää kunnianhimoisia biodiversiteettitavoitteita ja niihin sitoutumista.
 • Lisätään koulutuksessa ja kasvatuksessa ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja luonnon ekosysteemipalveluista sekä ihmisen riippuvuudesta ja yhteydestä muuhun elämään.
 • Vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua edistävien viranomaisten ja tutkimuslaitosten voimavaroja. Tuetaan monitieteistä ympäristötutkimusta ja yhteistyötä tieteenalojen välillä.
 • Suunnitellaan ilmastopolitiikan ja biodiversiteetin suojelun ohjauskeinoja kokonaisuutena ja koordinoidusti. Kustannushyötyanalyysi, huolellinen riskiarviointi ja varovaisuusperiaate luovat hyvän perustan vaikuttavien ja kustannustehokkaiden toimien valinnalle ja toimeenpanolle.
 • Pureudutaan kaikkien ympäristöongelmien perimmäisiin globaaleihin syihin. Nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat vähintään 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.