Vanhat tapahtumat

Politiikkadialogi: Vapaaehtoinen päästökompensaatio – vastaus ilmastonmuutokseen? 9.6.

Vanhat tapahtumat

Kesän 2022 Politiikkadialogissa pohditaan vapaaehtoista päästökompensaatiota  Suomessa. Mitä kompensaatiolla tarkoitetaan, ketkä kompensoivat ja miten, ja miten kompensaatio asettuu osaksi ilmastonmuutoksen hillintää? Ilmoittaudu tästä Torstaina 9.6.2022 klo 9.30-12.00 Tiedekulma, Think Lounge (2 krs.), Yliopistonkatu 4, Helsinki Yritykset, kaupungit ja monet muut toimijat tavoittelevat nykyisin hiilineutraaliutta. Tähän tavoitteeseen pääsyssä vapaaehtoinen, markkinapohjainen kompensaatiotoiminta on noussut tärkeäksi. Vaikka kasvihuonekaasupäästöjen […]

Verrattomat vetemme – miten tulla vesistöviisaaksi kunnaksi?

Vanhat tapahtumat

Suomen vesistöt ovat tärkeitä kunnille mm. niiden tarjoaminen virkistysarvojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vaikka vesien tila yleisesti on parantunut, monet uudet tekijät ilmastonmuutoksesta luontokatoon uhkaavat niitä. Keinoja vesistöjen kestävään hoitoon ja kunnostukseen on kuitenkin olemassa ja nyt tarjolla on myös rahoitusta. Kaikesta tästä puhuttiin verrattomat vetemme – miten tulla vesistöviisaaksi kunnaksi -seminaarissa. Katso tallenne! Tiistaina […]

Ympäristödialogeja: Sota Euroopassa vauhdittaa energiamurrosta: mitä vaihtoehtoja meillä on?

Vanhat tapahtumat

Klikkaa tästä striimiin! Nessling Nest (Fredrikinkatu 20 A 10) / etänä Keskiviikkona 23.3. klo 16.30-18.00 Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan on sodan uhreille inhimillinen katastrofi, jonka vaikutukset ovat kauaskantoisia ja osin arvaamattomia. Selvää on, että tämä ihmisten kriisi heijastuu myös ympäristöön. Yksi keskeisistä kysymyksistä kohdistuu Venäjän tuottamiin fossiilienergioihin. Niitä pidetään osasyynä konfliktiin ja toisaalta sodan aiheuttamat […]

Mikä rooli ekologisella tiedolla ja ekologeilla on aikamme viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa?

Vanhat tapahtumat

Millaista roolia ekologinen tieto näyttelee yhteiskunnallisessa päätöksenteossa nyt ja tulevaisuudessa, kun ympäristökriisi ja sen seuraukset vaativat yhteiskunnalta niin ratkaisuja kuin sopeutumistakin? Ilmoittaudu mukaan! Linkki suoraan etälähetykseen Maanantaina 14.3. klo 17–18.30 Helsingin yliopiston Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki) sekä etänä Ympäristökriisi vaatii yhteiskunnalta sekä pikaisia ratkaisuja että sopeutumista. Valtio, kunnat ja yritykset joutuvat pohtimaan ilmasto- ja biodiversiteettiriskejä, […]

Ympäristötiede Wikipediaan!

Vanhat tapahtumat

Wikipedia on vuodesta toiseen maailman suosituimpien verkkosivujen joukossa. Sitä käyttävät tiedonhakuun toimittajat, opettajat, oppilaat ja jopa tutkijat. Siksi Wikipedia on myös tärkeä tiedeviestinnän kanava, jonka sisältöön kannattaa kurkata aika-ajoin. Millaista tietoa sinun tutkimusaiheestasi on Wikipediassa? Seuraa tapahtumaa liveto-alustalla Torstaina 20.1.2022 klo 16.30-23.00 Zoom-alustalla – ilmoittautuminen suljettu – kysy peruutuspaikkoja. Vuodesta toiseen Wikipedia pitää kiinni hyvästä […]

Ympäristödialogeja: Metsäsertifikaatit ja ekologisesti kestävä metsänhoito

Vanhat tapahtumat

Mitä on ekologisesti kestävä metsänhoito, ja miten metsäsertifiointia voitaisiin kehittää niin, että se ottaisi paremmin huomioon ekologisen kestävyyden? Ilmoittaudu mukaan tästä! Lue blogi: Kuluttajan on vaikea arvioida metsäsertifiointeja ja vaikuttaa niihin Keskiviikkona 10.11.2021 klo 16.30-18.00 Lauttasaaren kartanossa (Otavantie 10, Helsinki) sekä suorana etälähetyksenä Suomi elää metsästä, mutta miten elää metsä, kun luonnon monimuotoisuus heikkenee, ilmastonmuutos […]

Global synthesis of environmental knowledge vs. national action for sustainability

Vanhat tapahtumat

Will interdisciplinary synthesis of knowledge help us solve the climate and biodiversity crises together? What is the added value of solution-oriented Global Environmental Assessments for countries’ efforts to enact sustainability transformations? How can global and national attempts to break out of silos of environmental knowledge production learn from each other, to support those transformations? Thursday […]

Soil at Risk -Symposium

Vanhat tapahtumat

Keskiviikkona 30.6.2021 Finlandia-talo (Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki)  Maaperä ylläpitää elämää planeetallamme. Se tarjoaa meille ruoan ja puhtaan veden. Hyvinvoiva maaperä kuhisee monimuotoisuutta: neljännes maapallon lajeista elää maanpinnan alla. Maaperä on myös suuri hiilivarasto, joka hillitsee ilmastonmuutosta.  Nykyinen tapamme käyttää maata uhkaa tehdä maaperästä kelvottoman viljelyyn seuraavien 60 vuoden aikana. Olemme vaarassa menettää kaiken elämän perustan.   […]

YHYS Politiikkadialogi 2021 Kestävyyspolkujen kompastuskivet: Millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat?

Vanhat tapahtumat

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet.

Ympäristödialogeja: Mistä mineraalit sähköistyvään yhteiskuntaan?

Vanhat tapahtumat

Vaikka sähköistyminen on merkittävä osa ilmastokriisin ratkaisua, metallien nopeasti kasvava kysyntä tuo mukanaan myös uusia haasteita niin luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, ja ympäristön pilaantumisen pysäyttämiselle kuin globaalin eriarvoistumisen torjumiselle.

Päättäjien luonto- ja ilmastotentti 2021

Vanhat tapahtumat

Ilmastopaneeli, Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi kysyvät puolueiden johdolta, miten luonto ja ilmasto näkyvät puolueiden kuntapolitiikassa vuonna 2021.

Ympäristödialogeja: Antibioottiresistenssi – yhteinen uhka 28.4. klo 16.30 -18

Vanhat tapahtumat

Antibioottiresistenssi on yksi suurimmista globaaleista terveysuhista. Se koskettaa paitsi potilaita ja hoitohenkilökuntaa, myös ruoantuotantoa, lemmikkejä, lääketeollisuutta ja hankintaketjuja.

Ympäristödialogeja: Maanpuolustus ja planeetan ekologinen kriisi

Vanhat tapahtumat

Sotilastoiminta aiheuttaa merkittävän osan päästöistä sekä globaalisti että Suomessa, mutta mahdollisuudesta puuttua sotilastoiminnan päästöihin on puhuttu vähän.

Ympäristödialogeja: Energiayhtiöiden investointisuoja ja ilmastokriisi 2.12. klo 16.30

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa keskustellaan energiayhtiöiden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa, investointeja suojaavasta lainsäädännöstä sekä yhtiöiden suhteesta valtioiden ilmastopolitiikkaan.

Pitkäaikaisseurannat kertovat rajuista muutoksista Suomen luonnossa – miten huomioida tieto päätöksenteossa?

Vanhat tapahtumat

Koko Suomen luonto on rajun muutoksen kourissa. Tutkittua, ajantasaista luontotietoa tarvitaan, jotta osaamme tehdä viisaita päätöksiä luontomme suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pitkäaikaisista luontoseurannnoista saatavan tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja käyttö täytyy turvata ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa. Perjantaina 4.12.2020 klo 9 – 11 Etälähetys Helsingin yliopiston Tiedekulmasta KATSO TILAISUUDEN TALLENNE   Elinympäristöjen tuhoutumisen, pirstoutumisen ja ilmaston […]

Ympäristödialogeja: Mitä tapahtuu työlle ekologisessa jälleenrakennuksessa?

Vanhat tapahtumat

Mitä ekologinen jälleenrakennus käytännössä tarkoittaa työn kannalta? Millaista työ on tulevaisuudessa ja mitä töitä ei enää tehdä?

Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?

Vanhat tapahtumat

Ympäristöraportteihin koottu tieto on kiistatta arvokasta, mutta mitä sillä oikeastaan tehdään ja miten se siirtyy kansalliseen päätöksentekoon?

Ympäristödialogeja: Taide ympäristökriisin käsittelijänä

Vanhat tapahtumat

Jos ympäristökriisi on etupäässä kulttuurin kriisi, mikä rooli taiteella on sen käsittelijänä, sanoittajana ja uusien kertomusten luojana?

Mistä ruoka pöytään ja energia piuhaan? YHYS Politiikkadialogi 2020

Vanhat tapahtumat

Kevään 2020 Politiikkadialogin aiheena on ruuan- ja energiantuotannon kestävyys. Keskustelua raamittavat koronaepidemian myötä korostuneet huolet ruoka- ja energiajärjestelmämme haavoittuvuudesta. Niiden myötä tuotannon omavaraisuus on noussut kriittiseksi kysymykseksi julkiseen keskusteluun. Miten tukea ruoka- ja energiaomavaraisuutta ja onko omavaraisuus väistämättä kestävää? Aika: Maanantaina 25.5. klo 9.30 – 11.00 Paikka: Etätilaisuus, seurattavissa Youtuben livestriimin kautta. Tilaisuudesta tehdään myös […]

Ympäristödialogeja: Ympäristönmuutos ja tartuntataudit

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa kysymme: Mitä ihmiskunnan tulisi oppia tällä hetkellä käynnissä olevasta koronaepidemiasta ja miten varautua seuraavaan? • Mitä ympäristön vaikutuksesta ihmisten uusien tartuntatautien synnyssä jo tiedetään?