Kosketus luontoon suojaa sairauksilta -seitsemän suositusta terveyttä edistävään kaupunkisuunnitteluun

Luonnon mikrobeille tulisi altistua säännöllisesti arjessa, lähellä kotia ja päivittäisillä kulkureiteillä. Arkimetsien on sijaittava hyvin lähellä päiväkoteja ja kouluja, jotta niissä voidaan todella vierailla arjen aikataulujen puitteissa.

gabriel-jimenez-241711_crop

Luonnon monimuotoisuus heikkenee merkittävästi meneillään olevan kuudennen sukupuuttoaallon myötä. Samalla ei-tarttuvat taudit ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet. Tutkimusten mukaan nämä kaksi trendiä ovat yhteydessä toisiinsa. Kun kaupungistuminen etenee, yhä useammin ihmisten yhteys luontoon katkeaa. Kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobiomia, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta. Immuunijärjestelmämme kehittymiselle on oleellista, että altistumme varhaislapsuudessa riittävästi monimuotoiselle ympäristölle, ennen kaikkea maaperän mikrobeille.

Kokosimme seitsemän suositusta terveyttä edistävään kaupunkisuunnitteluun Ympäristötiedon foorumin julkaisusta: Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys – luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä

1. Pidetään huolta kaupunkimetsistä ja lisätään viheralueiden monimuotoisuutta
Metsämaan mikrobiyhteisö on ihanteellinen cocktail terveydelle hyödyllisiä mikrobeja. Turvataan lähimetsät ja lisätään luonnontilaisempien niittyjen määrää viheralueiden suunnittelussa. Altistumista monimuotoiselle luonnolle tulisi tapahtua säännöllisesti ja turvallisesti arjessa, lähellä kotia ja päivittäisiä kulkureittejä.

2. Lisätään tietoisuutta ja tuetaan eri toimijoiden työtä kaupunkiluonnon terveyshyötyjen edistämiseksi
Lisätään tietoisuutta kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ja luonnossa oleilun monista hyödyistä erityisesti suunnittelun kannalta oleellisella kuntatasolla. Tuetaan eri toimijoiden halua ja mahdollisuuksia edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja sen käyttöä hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä ja kokeiluilla. Oleellista on ainakin kuntien kaavoituksen ja rakentamisen, liikunta- ja virkistystoimen, viheralueiden hoidon, terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhteistyö.

3. Tuetaan uusia kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämistä edistäviä kokeiluja
Hyvät esimerkit ja kokeiluhankkeet tutkijoiden ja kuntien eri hallinnonalojen yhteistyöstä tukevat toimijoiden tietotaitoa ja mahdollisuuksia edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja sen käyttöä.

4. Turvataan koulujen ja päiväkotien lähiluonto
Koulujen ja päiväkotien arjen rutiineissa tulee mahdollistaa lähiluonnon käyttö. Arkimetsien sijainti hyvin lähellä kouluja ja päiväkoteja on tärkeää. On varmistettava, että päiväkotien ja koulujen pihoilta löytyy luontoelementtejä ja että ne otetaan aktiiviseen käyttöön.

5.  Lisätään luontoelementtejä ja viherrakentamista myös sisätiloissa
Lisätään turvallisesti luontokosketusta myös niillä väestönosilla, jotka eivät voi tai halua liikkua luonnossa. Kehitetään uusia ratkaisuja, kuten sisäkäyttöön suunniteltua mikrobiainesta ja uusia viherrakennemateriaaleja.

6. Tuetaan uutta tutkimusta kaupunkiluonnon luontokosketuksen terveyshyödyistä
Tarvitsemme lisää tutkimustietoa liittyen luontokosketuksen määrään, immuunijärjestelmällemme erityisen tärkeiden mikrobien, mikrobiyhteisöjen ja mikrobien vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen sekä metsä- ja vesiympäristöjen vaikutusten erityispiirteiden ja erojen selvittämiseen.

7.  Edistetään kansainvälistä yhteistyötä
Edistetään Suomen osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön Maailman terveysjärjestössä ja Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.