Maaperä pulassa – mitä voimme tehdä?

Hyvinvoiva maaperä tarjoaa lukuisia ekosysteemipalveluita, joista olemme täysin riippuvaisia. 95 % ruoantuotannosta perustuu maahan, maaperä varastoi hiiltä tuplasti enemmän kuin ilmakehä ja kasvillisuus yhteensä ja neljännes luonnon monimuotoisuudesta löytyy maaperästä. Viimeisen 150 vuoden aikana planeettamme maaperä on heikentynyt ja viljelykelpoinen maa vähentynyt dramaattisesti. Myös Suomessa viljelymaa on köyhtynyt ja ilmastonmuutoksen myötä yleistyneet sään ääri-ilmiöt tekevät viljelystä haastavampaa. Maaperän heikkeneminen uhkaa viljelijöiden satoja, rehevöittää vesistöjä ja vaikeuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Jos emme muuta tapaa, jolla maata käytämme, maaperä ja sen ylläpitämät ekosysteemipalvelut rapistuvat entisestään. Hyvä uutinen on, että tietoa maaperän hyvinvointia tukevista toimista löytyy jo - se pitää vain ottaa käyttöön!

Ympäristötiedon foorumi, Baltic Sea Action Group ja Maj ja Tor Nesslingin säätiö järjestivät 30.6.2021 kansainvälisen Soil at risk -symposion, jossa uppouduttiin maaperän tarjoamiin ekosysteemipalveluihin, maaperään kohdistuviin uhkiin ja siihen, mitä voimme tehdä, että hedelmällinen maa  ja sen tarjoamat ekosysteemipalvelut säilyvät myös tuleville sukupolville. Puheenvuoroja-julkaisuun on koottu symposion viestit.

SUOSITUKSIA PÄÄTÖKSENTEKOON, TUTKIMUKSEEN JA PELLOLLE
 • Edistetään hiilen sitomista viljelysmaahan ja hiilivarastojen säilyttämistä siellä, missä ne ovat suuret, kuten niityillä, turvemailla ja kosteikoissa.
 • Satsataan hiiltä sitovaan uudistavaan viljelyyn ja sen yhteiskehittämiseen viljelijöiden, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kesken.
 • Panostetaan sekä maaperän prosessien että erilaisten viljelykäytäntöjen vaikutusten tutkimiseen, mittaamiseen ja mittausmenetelmien kehittämiseen.
 • Tarjotaan viljelijöille luotettavaa tutkimustietoa erilaisten viljelytoimien vaikutuksesta maaperään ja sen toimintoihin sekä tutkijoiden apua tulosten tulkintaan.
 • Kehitetään edelleen viljelijöille ja maatalousneuvojille suunnattua koulutusta ja neuvontaa, joka keskittyy maan kasvukunnon hoitamiseen.
 • Huomioidaan maatalouden ohjauskeinojen, kuten tukien, kehittämisessä entistä vahvemmin tutkimustieto, miten turvataan maaperän kunto ja arvo.
 • Luodaan hiilensidonnalle luotettava seuranta- ja todentamisjärjestelmä ja kansainvälinen standardi. Kun tämä on tarjolla, voidaan rakentaa kokonaan uudet markkinat ohjaamaan yksityisen sektorin investointeja kestäviin elintarvikejärjestelmiin.
 • Kehitetään markkinapohjaisia kannustimia viljelijöille maaperän kuntoon ja hiilensidontaan liittyen. Maaperä on mahdollista nähdä myös pääomana, jonka arvo riippuu sen terveydestä ja siitä, miten sitä hoidetaan. 
 • Vähennetään maaperään kohdistuvaa kuormitusta, koska stressitekijät voivat johtaa maaperän biodiversiteetin ja tärkeiden toimintojen heikkenemiseen.
 • Huomioidaan maaperän tutkimuksessa myös monen tekijän yhteisvaikutukset. Ne voivat erota huomattavasti yhden tai kahden tekijän vaikutuksista.
 • Panostetaan selkeään ja ymmärrettävään viestintään tutkijoiden, maanviljelijöiden, yritysten, kuluttajien ja poliittisten päättäjien kesken.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.