Vesiympäristöjen oikeudenmukainen kaavoitus ja käyttö

Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa ympäristöasioihin liittyvää tasa-arvoisuutta ja yhtäläisiä oikeuksia. Miten vesiympäristöjen kaavoituksen ja käytön oikeudenmukaisuus turvataan? Ympäristötiedon foorumin julkaisussa asiaa käsitellään erityisesti rantojen käyttöön liittyvän kokemustiedon ja merialuesuunnittelun näkökulmista.

Tieteellinen kokemuspohjainen tieto vesiympäristöjen käytöstä ja saavutettavuudesta tukee suunnittelua Helsingissä. ENJUSTESS-hankkeessa toteutettiin laaja kyselytutkimus, jossa selvitettiin, miten pääkaupunkiseudun rantoja ja vesialueita käytetään. Vastaajat saattoivat merkitä paikannuksen avulla ylös kokemuksiaan rantojen käytöstä. Tällainen tieto ja verkkopohjaiset työkalut tarjoavat arvokasta apua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnittelijoille kiinnostavaa on myös, miksi joitain helposti saavutettavissa alueita ei käytetä.

Merialuesuunnittelu on uusi, kaavoituksesta erillinen suunnittelumuoto, joka astui Suomessa voimaan vuonna 2016. Merialuesuunnittelu auttaa tunnistamaan ja sovittamaan yhteen merialueiden eri käyttötarpeita sekä mahdollistaa viranomaisten ja muiden sidosryhmien monipuolisen osallistumisen suunnitteluun.

Merialuesuunnittelu tähtää ympäristöhyötyjen ja -haittojen oikeu­denmukaiseen jakautumiseen. Oikeudenmukainen merialuesuunnittelu edellyttää, että tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet eri osapuolille turvataan avoimessa päätöksentekoprosessissa. Osallistumisprosessille voi asettaa haasteita se, että merialuesuunnitelmilla ei ole oikeudellista sitovuutta ja että ne ovat maantieteellisesti laajoja ja yleispiirteisiä. Tuolloin paikallistiedon asema voi jäädä heikoksi, jos siihen ei erityisesti kiinnitetä huomiota.

Merialueiden suunnittelujärjestelmät ovat osin päällekkäisiä, mikä sekin voi olla haaste osallistumiselle. Kuitenkin jos merialuesuunnitelman laadinta kytketään onnistuneesti muuhun aluesuunnitteluun ja aluekehittämiseen, se voi auttaa parantamaan eri merenkäyttöön liittyvien suunnitelmien vaikuttavuutta, hyväksyttävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Vesiympäristöjen oikeudenmukainen kaavoitus ja käyttö (pdf)

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.