Luonnosta hyvinvointia ja ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun

Kunnilla on monia mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormitusta sekä samanaikaisesti edistää luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden terveyttä. Luontopohjaiset ratkaisut ovat esimerkkejä, joilla voidaan saavuttaa useita samanaikaisia hyötyjä niin ympäristölle, terveydelle kuin taloudelle.

Kedot, kosteikot, kaupunkimetsät ja rakennetut viheralueet auttavat kuntia hulevesien hallinnassa, lämmönsäätelyssä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Monimuotoinen läheltä löytyvä kaupunkiluonto myös vahvistaa immuniteettiamme ja tukee hyvinvointiamme. Nämä ovat esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista suunnittelussa - ratkaisuista, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä.

Kuntaliiton, Ympäristötiedon foorumin ja TASAPELI-hankkeen 23.10.2018 järjestetyssä seminaarissa perehdyttiin luontopohjaisten ratkaisujen tarjoamiin mahdollisuuksiin maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tilaisuuden tutkijoiden ja asiantuntijoiden viesti ja suositukset on ladattavissa PDF:nä alta.

SUOSITUKSIA PÄÄTTÄJILLE:

 • Varmistetaan rahoitus luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja käyttöä edistävälle tutkimukselle.
 • Huomioidaan luonto, maisema-arvot sekä virkistysmahdollisuudet kaikessa maankäytössä. Varmistetaan kaavoituksessa, että suojelu- ja virkistysalueet ovat riittävän laajoja ja kytkeytyneitä.
 • Lisätään viherelementtien käyttöä asemakaavoituksissa ja kortteleiden suunnittelussa esimerkiksi hyödyntäen viherkerrointa.
 • Lisätään viherratkaisuja, joilla vähennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja tulvavahinkoja. Pidätetään hule- sekä puhdistuslaitosten vesiä lammikoissa, kosteikoissa ja muissa niihin tarkoitetuissa luontoratkaisuissa. Kunnostetaan puroja niin, että veden virtaamaa viivytetään tulvahuippujen leikkaamiseksi. Lisätään kaupungeissa vettä läpäiseviä ja pidättäviä pintoja kuten sadepuutarhoja ja viherkattoja.
 • Suunnitellaan viher- ja sinirakennetta niin, että luontokohteet ovat helposti käytettävissä ja houkutteleviaOsallistetaan oikeat toimijat kuten julkinen liikenne, koulut ja yritykset luomaan palveluita ja toimintaa, joilla edistetään viheralueiden käyttöä - samalla varmistaen toiminnan kestävyys.
 • Ylläpidetään viher- ja virkistysalueiden monimuotoisuutta välttämällä rakentamista arvokkaille luontoalueille, laajoja hakkuita kaupunkimetsissä ja muita elinympäristöjä heikentäviä toimenpiteitä. Ylläpidetään monipuolista lajistoa ns. hallitulla hoitamattomuudella ja vältetään vain yhden puu- tai kasvilajin istutuksia.
 • Hoidetaan ja ennallistetaan heikentyneitä elinympäristöjä ja pyritään kompensoimaan maankäytön aiheuttamat ekologiset haitat. Kunnissa, maakunnissa ja lainsäädännössä on syytä selvittää myös ekologisen kompensoinnin käyttöönoton mahdollisuuksia.
 • Lisätään eri toimijoiden kuten sosiaali- ja terveyssektorin, maankäyttö-, ympäristö- ja rakennustoimien välistä yhteistyötä luontopohjaisten ratkaisujen edistämisessä.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.