Ekologinen kompensaatio – kohti lainsäädäntöä

Ekologinen kompensaatio on keino hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä - kun sille asetetaan tarpeeksi tiukat velvoitteet ja toteutusta valvotaan. Velvoittamalla ekologinen hyvitys hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen voidaan minimoida luonnolle koituvaa haittaa, ja parhaassa tapauksessa jopa lisätä monimuotoisuutta.

Tähän Puheenvuoroja-julkaisuun on koottu ja tiivistetty tutkimusta ekologisen kompensaation mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Julkaisussa esitetään suosituksia ja askeleita ekologisen kompensaation käyttöönotolle.

Suosituksia päättäjille:

 • Sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan ekologisen kompensaation edistäminen ja kokeiluhankkeiden käynnistäminen.
 • Ekologisia kompensaatioita tulee kehittää luonnontieteelliseen tietoon pohjaten. Tutkimustiedon pohjalta tulee määritellä ne luontotyypit, joita ei saa heikentää.
 • Varmistetaan läpinäkyvyys ja avoimuus kompensaatiojärjestelmän kehittämisessä ja toteuttamisessa.
 • Rahoitetaan ekologisen kompensaation kokeiluun liittyvää monitieteistä tutkimusta, vaikutusten arviointia ja seurantaa, ja tuetaan yhteistyötä eri sektoreiden ja toimialojen kesken.
 • Kehitetään kompensaatiojärjestelmää kompensaatiomaksu ja -vaihdantamallien pohjalta. Hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia.
 • Ekologiseen kompensaatioon kuuluva haittojen ja hyötyjen tasapainolaskenta tulee valtavirtaistaa ja ohjeistaa kaikille toimijoille. Laskennassa määritetään tasapaino hankkeessa aiheutettujen luontohaittojen ja haittoja kompensoivien luontohyötyjen välille.
 • Kokeillaan ekologisen kompensaation haittojen ja hyötyjen tasapainolaskentaa ja toteutusta suurissa julkisin varoin tuetuissa hankkeissa. Tämä edellyttää hyvitysten suunnittelun ja toteutuksen budjetointia jo hankkeiden alkuvaiheessa.
 • Viedään ekologinen kompensaatio lainsäädäntöön vaiheittain, kokeilujen kautta. Kompensaation edistäminen vaatii lainsäädännöllistä tukea.
 • Luodaan kompensaatioille vahva ja selkeä toteutuksen valvonta- ja seurantamalli.

Julkaisu on koostettu Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen (VN TEAS) -hankkeen ja Ympäristötiedon foorumin 6.11.2018 järjestämän-seminaarin esitysten ja julkaisussa mainittujen raporttien pohjalta.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.