Suomi kiertotalouden edistäjänä – Materiaalit kiertoon taloudellisilla ohjauskeinoilla

Nykyinen talousjärjestelmämme nojaa luonnonvarojen ylikulutukseen, mikä on johtanut maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja kuudenteen sukupuuttoaaltoon. Luonnosta otetut raaka-aineet virtaavat lineaarisesti talousjärjestelmän läpi ja päätyvät takaisin luontoon jätteinä ja saasteina. Luonnonvarat tulisikin ohjata uudelleen kiertoon ja muuttaa talousjärjestelmäämme kohti kiertotaloutta.

Kiertotalous vaatii kokonaisvaltaista käännöstä sekä tuotanto- että kulutusrakenteessa, jotta maapallon resurssit saadaan riittämään myös tuleville sukupolville.  Kiertotalouden potentiaalin tunnistamisen lisäksi on löydettävä taloudellisia ohjauskeinoja, joilla vauhditetaan kiertotaloutta ja tehdään siitä kannattavaa myös taloudellisesti.

Ympäristötiedon foorumi sekä Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot (KIMAT) -hanke järjestivät 11.6.2018 seminaarin, jossa esitettiin ratkaisuja kiertotalouden taloudelliseen ohjaukseen hankkeen alustaviin tuloksiin pohjautuen. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuorojen pohjalta on koottu julkaisu, jonka voit ladata pdf:nä alta.

SUOSITUKSIA PÄÄTTÄJILLE

 • Kiertotalouden tavoitteet vaativat moniulotteisia muutoksia arvoketjujen eri osissa. Päätöksenteossa tuleekin muistaa muutoksen vaatima kokonaisuus ja varmistaa, että kiertotalouden tavoitteet ovat mukana kaikessa päätöksenteossa.
 • Kiertotalous vaatii mukaansa kaikki toimialat, siksi on tärkeää varmistaa vuoropuhelu ja yhteistyö eri tahojen, kuten tutkimuskeskusten ja yritysten kanssa.
 • Luonnonvarojen käytön haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset tulisi sisäistää niiden hintoihin taloudellisten ohjauskeinojen avulla.
 • Kierrätettyjen materiaalien käytön kustannustehokkuutta tulisi tukea nostamalla neitseellisten luonnonvarojen hintoja taloudellisten ohjauskeinojen avulla.
 • Verotuksen painopiste olisi siirrettävä tuottoneutraalisti työn verottamisesta luonnonvarojen ja ympäristön kuormittamisen veroihin.
 • Hintaohjaksen ja verotuksen valmistelussa tulee tarkastella myös mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia kustannuksineen.
 • Uudet kiertotaloutta tukevat teknologiat ja ratkaisut voidaan varmistaa parhaiten oikein kohdennetuilla yritysten investointituilla sekä tutkimus- ja kehitysrahoituksilla. Yritystuet tulee uudelleenohjata kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin ja ympäristölle haitallisia tukia tulisi samalla karsia.
 • Kuntien tehtävänä on tukea kestäviä energia- ja raaka- ainehankintoja ja maankäyttöratkaisuja. Julkiset hankinnat tulee tehdä kiertotalouden periaattein, suosimalla uusiutuvia energiaratkaisuja, vihreää teknologiaa sekä kierrätettyjä ja kierrätettävissä olevia materiaaleja.
 • Valtion ja kuntien tulee satsata kiertotalouden informaatio-ohjaukseen laatimalla suosituksia, oppaita ja koulutuksia kiertotalouden menetelmistä aina varhaiskasvatuksesta työpaikkoihin.
 • Suomen tulee edistää EU:n yhteisiä kiertotaloustavoitteita, mm. muovistrategian toteutumisen osalta.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.