Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa?

Ruoka- ja energiajärjestelmien haavoittuvaisuudesta on saatu esimakua koronakriisin myötä. Kevään 2020 Politiikkadialogissa haettiin tapoja tuottaa ruokaa ja energiaa kestävästi pitkälle tulevaisuuteen niin, että samalla varaudumme paremmin aikamme uhkiin: pandemioihin, ilmastonmuutokseen ja turvallisuusuhkiin. Omavaraisuuden kasvattaminen ja paikalliset mallit ovat osa uusia kestävämpiä ruoka- ja energiajärjestelmiä.

Viestejä Politiikkadialogista: Kestävien ruoka- ja energiajärjestelmien rakennusaineita:

 • Uudistetaan maatalouden tukijärjestelmää niin, että tuilla kannustetaan vahvasti ekologisiin ja regeneratiivisiin, maaperän kasvukuntoa parantaviin viljelymenetelmiin.
 • Tuetaan monipuolista viljelyä ja ravinteiden kierrättämistä tiloilla: eri kasvilajien vuorottelua, jatkuvaa kasvipeitteisyyttä, peltometsäviljelyä, laiduntamista ja lannan ravinteiden kierrättämistä pelloille. Tartutaan ongelmallisiin rakenteisiin, jotka ovat johtaneet siihen, että kotieläintuotanto ja kasvintuotanto ovat keskittyneet eri puolille maata eikä lannan ravinteita saada helposti kiertoon.
 • Tuodaan ruuantuotanto lähemmäs kuluttajaa. Ymmärrys ruuantuotannosta lisää ruuan alkuperän arvostusta ja pienentää ruokahävikkiä. Kannustetaan ja nostetaan esiin kumppanuusmaataloutta, ruokapiirejä ja muita toimintamalleja, joissa kuluttajat ja viljelijät toimivat yhteistyössä.
 • Pidetään yllä mahdollisuuksia omavaraiseen ruuantuotantoon koko maassa – ymmärtäen samalla, miten nykyinen ruuantuotantomme on kytköksissä globaaleihin jakeluketjuihin ja riippuvaista muualta tuodusta energiasta, lannoitteista, siemenistä ja työvoimasta.
 • Hillitään energiankulutusta. Käydään sähköistymisen edessä keskustelua siitä, mihin rajallisen energian haluamme käyttää.
 • Puututaan energiasyöppöihin ja rakenteisiin, jotka ylläpitävät suurta energiankulutusta. Siirrytään rakentamisessa betonista enemmän puurakentamiseen ja pohditaan, miten metsätalouden suurta energiantarvetta voidaan hillitä. Tuetaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä sekä vähennetään liikkumistarvetta henkilöautoilla – liikenteen sähköistymisen ohella.
 • Helpotetaan pienenergiantuotannon käyttöönottoa. Panostetaan uusiutuviin energialähteisiin perustuviin paikallisiin energiaratkaisuihin, joissa energiantuotanto voi kytkeytyä esimerkiksi ruuantuotantoon, jätehuoltoon ja teollisuuden toimintoihin. Tuetaan älykkäitä verkkoja, joilla pientuotanto voidaan liittää osaksi isompaa energiajärjestelmää.
 • Luodaan edellytyksiä geotermisen energian sekä aurinko- ja tuulivoiman laajamittaisemmalle käyttöönotolle. Kannustetaan ratkaisuihin, joissa erilaiset energiantuotantomuodot tukevat toisiaan sekä voivat kytkeytyä joustavasti myös eri teollisuuden alojen toimintoihin.
 • Varmistetaan, että päästövähennystoimilla turvataan myös luonnon monimuotoisuutta.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.