Haitalliset aineet vesistöissä ja putkissa – kunnat vesien suojelijoina

Vesistöihin päätyvien pysyvien haitallisten aineiden taipumuksena on kertyä ja kiertää vesistöissä pitkään. Vaikka aineista koituva terveyshaitta ihmiselle olisikin pieni, vaikutukset vesiekosysteemille ja vesieliöille voivat olla merkittäviä. Lääkejäämiä ja mikromuoveja löytyy vesistöistä paljon ja tähän on herätty julkisessa keskustelussakin. Jäteveden päätyminen talousveteen estetään Suomessa tehokkaasti, mutta vesien sekoittumisesta johtuvia epidemioita tavataan täälläkin. Miten haitallisten aineiden päätymistä vesistöihin voi ehkäistä? Ja miten vesivälitteisiä terveysriskejä hallitaan?

Vaaralliset aineet, lääkejäämät ja mikromuovit kiertävät vesistöissä pitkään

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästölähteitä on kaikkialla yhteiskunnassamme. Kuluttajatuotteissa ja lääkkeissä käytettyjä haitallisia yhdisteitä kulkeutuu vesistöihin kotitalouksista ja teollisuudesta lähinnä jätevedenpuhdistamoiden kautta. Mikromuoveja päätyy ympäristöön esimerkiksi pesuvesien mukana ja niitä myös rapautuu autonrenkaista ja suuremmista muoviroskista.

Vaarallisimpia aineita on korvattu uusilla yhdisteillä, joilla on kuitenkin usein samoja haitallisia ominaisuuksia kuin aiemmin käytetyillä aineilla. Näistä ominaisuuksista tiedetään hyvin vähän. Niin lääkejäämien, mikromuovien kuin uusien yhdisteiden ekosysteemivaikutuksia selvittävälle tutkimukselle on suuri tarve.

Veden laadusta kerätty tieto on saatava paremmin käyttöön

Vedenlaadun tarkkailussa seurataan ravinteita sekä muuta vesikemiaa, vaarallisia ja haitallisia aineita, ulosteperäisiä bakteereja sekä laajemmin ekologista tietoa. Iso osa tarkkailun kautta saadusta tiedosta ei tällä hetkellä päädy jaettavaksi ympäristöhallinnon rekistereihin. Eri osapuolten tuottamaa tietoa on paljonkin tarjolla, mutta sen kokoamisessa ja hyödyntämisessä on kehittämistä. Vesien tilaa ja laatua koskeva tieto tulisi koota helposti viranomaisten saataville.

Haitallisten mikrobien ja kemikaalien pääsystä vesistöihin voi seurata terveysriski. Myös talousveden ja jäteveden sekoittuminen vaativat vedenlaadusta vastaavien viranomaisten nopeaa reagointia. Vesihuollon riskinarviointi esimerkiksi WSP-työkalun avulla auttaa vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavalmiuttaan.

Haitallisten aineiden leviämisen estäminen vaatii kunnissa toimialojen yhteistyötä

Terveellisen elinympäristön vaaliminen kunnissa vaatii maankäytön ja kaavoituksen, ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja kuntatekniikan yhteistyötä. Kunnissa on sitouduttava strategiatasolla terveellisen elinympäristön toteuttamiseen ja sitä kautta myös vesistöjen suojeluun.

Kunnat ja kaupungit voivat puuttua haitallisten aineiden leviämiseen esimerkiksi hankintojen kautta, edistämällä yhdyskuntajätteiden kierrätystä ja lisäämällä vaarallisiin aineisiin, lääkeaineisiin ja mikromuoveihin liittyvää tietoisuutta.

HAITALLISET AINEET VESISTÖISSÄ JA PUTKISSA – KUNNAT VESIEN SUOJELIJOINA (Lataa PDF)

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.