Globaalien ympäristöraporttien viestit käyttöön

Laajat arviointiraportit ovat kansainvälisen tutkijayhteisön suuria ponnistuksia. Hallitusten välisten tiedepaneelien, YK:n ja Euroopan ympäristökeskuksen julkaisemiin ympäristöraportteihin on koottu valtava määrä tietoa, josta piirtyy kokonaiskuva siitä maailmasta, jossa elämme.

Tiivis yhteistyö sekä eri tutkimusalojen että tietoa hyödyntävien ryhmien välillä on ensisijaista, kun raporttien viestejä jalkautetaan konkreettisiksi toimiksi paikalliselle tasolle.

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, Ympäristötiedon foorumi ja Nuorten tiedeakatemia järjestivät 26.8.2020 tilaisuuden, jossa joukko tutkijoita, virkamiehiä, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia pohti yhdessä, miten tietoa voitaisiin paremmin soveltaa ja jalkauttaa Suomen oloihin. Puheenvuoroja-julkaisuun on koottu ”Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?” -tilaisuuden viestit.

 • Viedään globaalien ympäristöraporttien viestit käyttöön yhdessä. Viestien jalkautuksessa on panostettava ennen kaikkea tutkijoiden vuoropuheluun lainsäätäjien, yritysten, kuntien ja muiden tiedon käyttäjien kanssa.
 • Luodaan käytännön työkaluja, mittareita ja menetelmiä eri toimijoille: mistä tiedetään, ollaanko 1,5 asteen lämpenemisen polulla tai torjumassa luontokatoa onnistuneesti?
 • Huomioidaan paremmin eri sektoreiden raporttien kytköksiä ja tuotetaan synteesejä. Käsitellään ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoa ja muita kestävyyden eri ulottuvuuksia yhdessä.
  • Asiantuntijapaneelien nykyistä tiiviimpi yhteistyö lisää ymmärrystä ilmiöiden kytkeytyneisyydestä.
  • Päätöksenteossa on syytä suosia toimia, jotka ratkovat useaa kriisiä samanaikaisesti: torjutaan samanaikaisesti sekä ilmastonmuutosta että monimuotoisuuden hupenemista, hillitään kulutusta ja tuetaan sosiaalista kestävyyttä.
 • Vahvistetaan tutkijayhteistyötä ministeriöiden ja valtioneuvoston lainsäädännön valmistelun, ohjelmien ja strategioiden tukena.
 • Vahvistetaan tutkimustiedon roolia poliittisessa päätöksenteossa. Eduskunta voi edellyttää, että valiokuntatyössä viitataan lähteisiin ja ne laitetaan näkyviin myös poliittisiin muutosesityksiin ja päätösasiakirjoihin.
 • Tunnistetaan median keskeinen rooli globaalien raporttien viestien välittäjänä. Jokaisella sektorilla, toimialalla ja asiantuntijalla on yhteyksiä mediaan.
 • Pidetään huolta politiikkasuositusten tiedepohjaisuudesta ja merkitään lähteet selkeästi näkyviin myös tiivistelmiin ja suosituksiin.
 • Tuetaan moniäänisyyttä tiedon tuotannossa. Pidetään samalla huoli tieteellisen tiedon riippumattomuudesta ja kriteereistä.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.