Ekologinen hyvitys – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä?

Luonnon monimuotoisuus hupenee, ja kehityskulun pysäyttämiseen tarvitaan nopeita ratkaisuja. Ekologisella hyvityksellä eli kompensaatiolla voidaan vähentää luonnon heikkenemistä, mutta hyvityksestä käytävässä keskustelussa törmä­tään kuitenkin nopeasti käytännön haasteisiin sekä periaatteellisiin kysymyksiin luonnon välineellistämi­sestä. Suomessa ekologista hyvitystä on toteutettu yksit­täistapauksissa, mutta yhtenäisiä menettelytapoja, saati lainsäädäntöä aiheesta ei ole otettu käyttöön.

 

Luonnonekosysteemit ovat yhä pahemmassa ahdingossa, kun ihmisten (ja ihmisten ruuaksi kasvatettavien tuotantoeläinten) määrä maapallolla lisääntyy. Jo nyt ihminen on muokannut jopa puolet luonnonekosysteemeistä asutuksen ja maatalouden käyttöön.

Ekologinen hyvitys on mekanismi, jolla luonnon monimuotoisuutta heikentävää toimintaa hyvitetään kunnostamalla ekologisesti vähintään yhtä arvokas elinympäristö toisaalla. Ekologinen hyvitys kohdistaa huomion luonnonsuojelusta luontoa heikentävään toimintaan. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä, että ekologinen hyvitys otetaan keinovalikoimaan.

Ekologista hyvitystä kritisoidaan usein siitä, että siinä luontoarvoja verrataan toisiinsa ja luonnon arvoa mitataan yhtenäisillä mittareilla, jopa rahassa.  Kuitenkin tavallisen, suojelun suojaa vailla olevan luonnon kohdalla heikennystä tapahtuu koko ajan esimerkiksi rakentamisessa sekä luonnonvarojen hyödyntämisessä. Ekologisella hyvityksellä ei tule korvata perinteisiä suojelun keinoja, mutta sillä voidaan parantaa erityisesti niiden lajien ja elinympäristöjen tilaa, jotka eivät nauti lain suojaa.

Myös Suomessa tulisi pohtia eri tapoja toteuttaa ekologista hyvitystä. Maailmalta löytyy useita esimerkkejä lakiin kirjatuista velvoitteista, ja lisäksi käytössä on lukuisia vapaaehtoisia standardeja. Hyvitysten käytännön toteutuksessa on kohdattu toistuvasti haasteita, muun muassa luonnon tilan vertailuarvoihin ja toimenpiteiden toteutukseen ja valvontaan liittyen. Selvää on, ettei vapaaehtoisilla toimilla voida saavuttaa tavoitetta luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä. Tähän YK:n tavoitteeseen Suomikin on sitoutunut.

Haasteista huolimatta ekologista hyvitystä tarvitaan luonnon heikkenemisen pysäyttämiseksi, ja sitä tulisi vähintäänkin kokeilla Suomessa. Ekologisesta hyvityksestä käytettävää käsitteistöä tulisi selkeyttää eri tieteenalojen ja käytännön toimijoiden yhteistyössä. Samalla tulee määrittää yhteisiä ohjenuoria ekologisen hyvityksen toteutusperiaatteista ja käytännön toimintatavoista. Ekologisen hyvityksen käyttöönottoa voisi vauhdittaa tutkijoiden kanssa yhteistyössä tehdyillä kokeiluilla.

Ekologinen hyvitys – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä? (pdf)

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.