Ympäristöhaasteiden kytkeytyneisyys tulisi ymmärtää yrityksissä nykyistä paremmin

Vastuullisuusraportointikilpailu on suomalaisyritysten vastuullisuusraportointia koskeva arviointiprosessi, jonka tavoitteena on edistää ja parantaa raportointia Suomessa, tarjota esikuvia ja palkita raportointiin panostaneita yrityksiä. Nesslingin säätiö ja Ympäristötiedon foorumi toimivat vuoden 2019 kilpailun sidosryhminä ilmastonmuutos-sarjassa jossa painopisteeksi nousi suurten ympäristökriisien kytkeytyneisyys.

niilo-isotalo--BZc9Ee1qo0-unsplash

Yritysvastuuraportit ovat avartavaa luettavaa kenelle tahansa, joka on kiinnostunut siitä, miten yrityksissä ymmärretään ja huomioidaan niiden toiminnan kytköksiä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Raporttien tarkoituksena on esittää läpinäkyvästi, millaisia tavoitteita yrityksissä on asetettu esimerkiksi päästöjen tai sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiselle – ja millaista kehitystä tavoitteisiin nähden on tapahtunut.

Yritysvastuuraportit tarjoavat erittäin kiinnostavan kurkistusaukon myös yritysten toimintaympäristöön sekä sille, miten yrityksissä ylipäätään hahmotetaan vastuullisuutta ja esimerkiksi nousevia ympäristöhaasteita ja niiden kytkeytyvyyttä toisiinsa. Haasteiden, tavoitteiden ja toimien läpinäkyvän avaamisen kautta on mahdollista tunnistaa myös keskeisiä osa-alueita ja epäonnistumisiakin, joissa yritysten tulisi erityisesti petrata. Läpinäkyvä raportointi on ehdotonta myös kriittisen kansalaiskeskustelun ja päätöksenteon näkökulmista.

”Yritysten vastuullisuustoiminnan selvästi tärkein painopiste on tällä hetkellä ilmastonmuutos. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus määritellään painopisteistä vähiten tärkeimmäksi”, kertoi FIBS:n Yritysvastuu 2019 -tutkimus. Luonnon monimuotoisuuden turvaamista ei siis ole juurikaan huomioitu osana yritysten vastuullisuustoimintaa, vaikka elämme akuuttia biodiversiteettikriisiä. Kriisiä jonka seurauksena yli miljoona lajia uhkaa kuolla sukupuuttoon varsin lyhyellä aikavälillä, kuten kansainvälisen luontopaneelin IPBESin keväällä julkaisema raportti kertoi.

Biodiversiteetti kannattelee kaikkea elämää maapallolla ja myös ihminen on erottamattomasti kytkeytynyt lukemattomiin muihin lajeihin ja riippuvainen niiden elinehtojen turvaamisesta. Samoin ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on täysin sidoksissa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, joka taas on kytkeytynyt voimakkaasti luonnonvarojen ja maa-alan käytön kestävyyteen. Onkin siis aiheellista toistaa Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtajan professori Markku Ollikaisen kysymys: Jos luonnon monimuotoisuus, kaiken planeetan elämän elinehto menetetään, miksi hillitä ilmastonmuutostakaan?

Osana vuoden 2019 Vastuullisuusraportointikilpailua saimme tehtäväksemme valita suosikkiraporttimme ilmastonmuutos -kategoriassa. Tätä tehtävää varten asetimme omat, tutkittuun ympäristötietoon pohjautuvat kriteerimme, joissa erityisen tärkeänä pidimme sitä, miten raportissa on huomioitu edellä mainittujen ympäristöhaasteiden väliset kytkennät. Sekä biodiversiteettikriisin pysäyttäminen että ilmastonmuutoksen torjuminen vaativat systeemistä muutosta, jonka takana on keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen. Tehtävänannon mukaisesti arvostelimme raportointia, emme aikaansaatuja muutoksia tai asetettuja tavoitteita.

Lukemistamme raporteista kriteeriemme ehdot täytti parhaiten Fortumin yritysvastuuraportti. Raportissa Ilmasto ja resurssit – pääotsikko jo kertoo, miten ilmasto kytkeytyy luonnonvarojen käyttöön. Pääotsikon alla on huomioitu alaotsikkoina eri osa-alueet, joihin yrityksen toimilla on vaikutuksensa sekä päästöjen aiheuttajana että ilmastonmuutoksen hillitsijänä.

Raportti nousi suosikiksemme erityisesti siksi, että luonnon monimuotoisuus, oli nostettu siinä omaksi kappaleekseen. Kappaleessa huomioitiin sekä suorat, että epäsuorat vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle sekä näiden vaikutusten yhteys ilmastonmuutokseen. Koska Fortumin toimiala, energiantuotanto, on ilmastonmuutoksen näkökulmasta täysin keskeinen, arvostimme vaikutusten laajamittaista ja läpinäkyvää avaamista sidosryhmille. Raportti oli kokonaisuutena helppolukuinen ja ilmastonmuutokseen liittyvät tunnusluvut olivat selkeän jaottelun alta helposti löydettävissä.

Toivomme, että Fortumin raportointi toimisi esimerkkinä muillekin yrityksille siitä, miten ympäristöhaasteet tulee huomioida toisiinsa kytkeytyneinä ilmiöinä. Silloin yrityksen on mahdollista myös hahmottaa paremmin omat ympäristön kannalta merkittävimmät tulevaisuuden toimet, joilla mahdollistetaan planeetan säilyminen elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Lue lisää vuoden 2019 raportoinnista

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.