Saumakohtia tuo poliitikot ja tutkijat dialogiin – Ohjeet dialogin järjestämiselle

Ympäristötiedon foorumin Saumakohtia-dialogeissa tutkijoille ja poliitikoille annetaan mahdollisuus parin tunnin luottamukselliseen, suoraan ja arvostavaan keskusteluun.

Photo by Jayaprakash Mendru on Unsplash

Ympäristötiedon foorumi (YTF) järjestää Saumakohtia -dialogeja, joissa ympäristötutkijoille ja poliitikoille annetaan mahdollisuus parin tunnin luottamukselliseen keskusteluun.

Sekä tutkijat että poliitikot ovat toivoneet enemmän mahdollisuuksia kasvokkaisiin kohtaamisiin – luottamukselliseen vuoropuheluun, joissa vältetään valmiita ennakkoasetelmia ja -asenteita (ks. YTF:n selvitys Ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon saumakohdassa, 2018). Vuoropuhelua kaivataan etenkin viheliäisten monimutkaisten haasteiden äärellä, joiden hahmottamiseksi tarvitaan ymmärrystä monesta eri näkökulmasta.

Halusimme YTF:ssa vastata tutkijoiden ja poliitikkojen toiveisiin ja kehitimme Saumakohtia -dialogeille toimintamallin keväällä 2018. Dialogeja kokeiltiin ensimmäistä kertaa vuosi sitten syksyllä 2018. Ensimmäisenä teemana ja esimerkkinä viheliäisestä ongelmasta käsiteltiin luonnon monimuotoisuutta sekä biodiversiteettikriisin ja ilmastonmuutoksen kytköksiä. Tapaamisista saatu palaute sekä tutkijoilta että poliitikoilta on ollut erittäin kiittävää. Kaikki palautteeseen vastanneet haluaisivat osallistua vastaavanlaisiin tapaamisiin jatkossakin.

Saumakohtia -dialogien toimintamalli on herättänyt kiinnostusta ja innostusta. Saumakohtia -dialogit on tunnistettu Sitran syyskuussa 2019 julkaisemassa selvityksessä yhdeksi kompleksisia haasteita purkavaksi tiedonkäytön toimintamalliksi. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa tutkimushankkeissa ollaan myös kokeilemassa Saumakohtia -dialogeja vuoden 2019 aikana. On hienoa että yhteiskunnallisen vaikutuksen parissa työskentelevät konsortiot ovat löytäneet konseptimme, koska dialogimallia on helppo soveltaa eri tieteenaloille.  Toimintamallin laajempaa käyttöä varten haluamme tässä tekstissä esitellä ohjeet Saumakohtia-dialogien järjestämiselle.

Ohjeet Saumakohtia -dialogien järjestämiselle:

Saumakohtia -dialogin tavoitteet:

  1. Yhteisen ymmärryksen synnyttäminen kompleksisista ongelmista sekä tutkimustiedon välittäminen. Tapaamisissa tuetaan luottamuksellista ilmapiiriä, joka auttaa kuuntelemaan eri osapuolten näkemyksiä ja kasvattamaan ymmärrystä. Tapaamisissa on mukana aina tutkijoita useammasta instituutiosta ja tieteenalalta, mikä auttaa eri näkökulmien tuomista yhteen.
  2. Tutkijoiden ja päättäjien välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Kohtaamisen jälkeen osapuolten on helppo olla jatkossakin yhteydessä ja jatkaa keskustelua. Dialogi voi auttaa myös löytämään halua ja valmiuksia yhdessä toimimiseen

Periaatteet:

Saumakohtia -dialogit ovat luottamuksellisia keskusteluja, joita ei tallenneta. Osallistujat saavat kertoa, että tilaisuus on järjestetty, keitä on ollut mukana ja mistä aiheista puhuttiin. Kuitenkaan ei yksilöidä, kuka sanoi mitä.

Ympäristötiedon foorumi on järjestänyt Saumakohtia -dialogeja aina yhdessä puolueessa kerrallaan. Näin halutaan välttää eri puolueiden poliitikkojen välille herkästi syntyvää vastakkainasettelua ja luoda turvallista ja hedelmällistä keskustelua tukevaa ilmapiiriä.

Keitä kutsutaan mukaan:

Saumakohtia -dialogien avulla halutaan tukea etenkin tutkijoiden ja poliittisten päättäjien välisen yhteisen ymmärryksen muodostamista. Kohderyhminä ovat siis tutkijat ja poliitikot. Tässä ohjeita osallistujien kutsumiseen:

  1. Miten ja keitä tutkijoita kutsutaan mukaan?

Kompleksisten ilmiöiden avaamisen kannalta on oleellista, että tapaamisiin osallistuu tutkijoita erilaisilla taustoilla ja näkökulmilla. Ympäristötiedon foorumin järjestämissä Saumakohtia -dialogeissa on mukana aina kolme tutkijaa eri instituutioista ja taustoista. Tutkijat tutkivat samaa teemaa, mutta he edustavat yleensä eri tieteenaloja. Saumakohtia -dialogit antavat mahdollisuuden myös eräänlaisen synteesitiedon luomiselle.

Tutkijoita on kutsuttu mukaan hyödyntäen lumipalloefektiä: ensin on lähetetty kutsu joukolle etukäteen tunnistettuja tutkijoita, joista kaikki ovat saaneet vinkata mukaan myös uusia henkilöitä. Näin olemme koonneet eräänlaisen ”tutkija-poolin”, josta olemme voineet kysyä mukaan aina eri henkilöitä eri tapaamisiin.

  1. Miten ja keitä päättäjiä kutsutaan mukaan?

Poliitikoille lähteneitä kutsuja varten kaikista eduskuntapuolueista on tunnistettu muutama avainhenkilö, joiden kautta on lähetetty kutsu puolueen kansanedustajille ja työntekijöille. Avainhenkilö on usein poliitikko tai puolueen asiantuntija, joka on puhunut tai viestinyt jo aiemmin käsiteltävästä teemasta ja jonka näin ollen voisi kuvitella olevan kiinnostunut viemään eteenpäin tutkijatapaamisen järjestelyitä. Poliitikoilta on myös pyydetty etukäteen täsmällisempiä, erityisesti heitä kiinnostavia kysymyksiä.

Milloin ja missä tilaisuudet järjestetään?

Ympäristötiedon foorumi on halunnut järjestää Saumakohtia -dialogeja lähtökohtaisesti paikkoihin ja aikoihin, jotka ovat poliitikoille mahdollisimman helppoja. Toistaiseksi keskusteluja on järjestetty eduskunnassa ja ministeriöissä.

Ympäristötiedon foorumi on pyytänyt kaikkia keskusteluissa mukana olleita vastaamaan jälkikäteen lyhyeen palautelomakkeeseen, jonka avulla on kartoitettu uusia teemoja keskusteluihin sekä kehitetty toimintamallia.

Saumakohtia -dialogeissa pyritään rakentavaan, kunnioittavaan ja kuuntelevaan vuoropuheluun. Saumakohtia -dialogien pelisäännöt ovat hyvin vastaavat kuin Sitran Erätauko -dialogimallissa. Suosittelemme tutustumaan myös Erätauko-ohjeisiin ennen tilaisuuksien järjestämistä.

 

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.