Miten tukea lajien sopeutumista pohjoisen muuttuvaan ilmastoon? – Seitsemän suositusta päättäjille

Kuva: Juha Törmänen/ Northern wheater / kivitasku (Oenanthe oenanthe)
Kivitasku on yksi pohjoisen luonnon lajeista, jota ilmastonmuutos uhkaa.
Kuva: Juha Törmänen/ Northern wheater / kivitasku (Oenanthe oenanthe) Kivitasku on yksi pohjoisen luonnon lajeista, jota ilmastonmuutos uhkaa.

Ennätyslämmin kesä muistutti, että ilmastonmuutoksen vaikutukset sääolosuhteisiin ja lajien selviämiseen ovat jo nyt nähtävissä myös Suomessa. Suomen ilmasto on jo muuttunut, ja olosuhteet muuttuvat nopeammin kuin muualla. Arvioiden mukaan Suomen keskilämpötila kohoaa jatkossa jopa 60-90% enemmän kuin maapallolla keskimäärin.

Nopeasti lämpenevä ilmasto aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien häviämistä ja populaatioiden taantumista, pakottaa ne levittäytymään uusille alueille ja sopeutumaan eri tavoin. Jo nyt monien lajien levinneisyyksissä ja populaatioissa havaitaan muutoksia. Yhä useammin eteläisiä lajeja tavataan entistä pohjoisempana – samaan aikaan kun pohjoisten lajien elintila kapenee mitä pohjoisemmaksi mennään.

Kokosimme seitsemän suositusta, joilla voidaan edistää lajien sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Suositukset on koottu julkaisusta: Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun

 

1) Lisää ekologisesti kestävää uusiutuvaa energiaa
On ensiarvoisen tärkeää suunnata toimia ilmastonmuutoksen hillintään niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Energiantuotannossa on siirryttävä päästöttömään uusiutuvaan energiaan, joka ei vaurioita paikallisia ekosysteemejä. Samalla on varauduttava muutoksiin, joita ei voida enää pysäyttää.

2) Osoitetaan tarvittava rahoitus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
Suomi on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Elinympäristöjen ja biodiversiteetin turvaamiseen on osoitettava tarvittavat investoinnit ja rahoitus, jotta suojelu- ja ennallistamistavoitteet saavutetaan ja biodiversiteettisopimukset toteutuvat.

3) Siirrytään ilmastoviisaaseen luonnonsuojeluun
Koska suojelualueiden olosuhteet ja lajisto muuttuvat, tulee luonnonsuojelun toimenpiteiden vahvistaa lajien sopeutumiskykyä. Tutkijoiden, päättäjien ja kansalaisten on käytävä arvokeskustelua siitä, miten ja millaista luontoa tulisi suojella.

4) Suojelualueista tehtävä laajoja ja toisiinsa kytkeytyneitä
Ilmastonmuutos pakottaa lajit joko sopeutumaan muuttuvaan ympäristöön tai siirtymään uusille alueille. Suojelualueiden tulee olla entistä laajempia ja kytkeytyä paremmin toisiinsa, jotta lajit pääsevät levittäytymään uusille alueille. Suuremmat populaatiokoot ylläpitävät lajien geneettistä monimuotoisuutta, mikä luo paremmat edellytykset sopeutua ympäristömuutoksiin.

5) Ennallistetaan elinympäristöjä
Heikosti leviävien lajien tueksi on tehtävä elinympäristöjen ennallistamistoimia ja vahvistettava ekologisia käytäviä. Metsiä ja soita ennallistamalla vahvistetaan myös hiilinieluja.

6) Monimuotoisuutta vaalittava kaikissa elinympäristöissä ja sektoreilla
Monimuotoisuutta tulisi vaalia yhä paremmin myös suojelualueiden ulkopuolella, kuten talousmetsissä ja kaupungeissa. Monimuotoinen kaupunkiluonto ja toisiinsa kytkeytyneet viheralueet tukevat niin biodiversiteettia kuin ihmisen hyvinvointia. Tarvitsemme yhteistyötä eri maankäyttömuotojen välillä - monimuotoisuuden turvaamisen tulisi olla yhteinen tavoite.

7) Suunnataan varoja tutkimukseen ja uusien suojelukeinojen kehittämiseen
Varautuminen ilmastonmuutokseen vaatii kattavaa tietoa lajien ekologiasta sekä mahdollisia uusia menetelmiä lajien turvaamiseksi. Uusiin suojelukeinoihin, kuten avustettuun leviämiseen saatetaan joutua turvautumaan, mutta sen mahdollista käyttöä tulisi arvioida tarkasti ja tapauskohtaisesti. Lisää monitieteistä tutkimusta biodiversiteetin turvaamisen keinoista tarvitaan.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.