Katso tallenne: Yhteistyöllä laadukkaampaa luontotietoa

Luontotiedon kansallinen kehittämisohjelma ”Yhteistyöllä laadukkaampaa luontotietoa” julkaistiin joulukuussa Helsingin keskuskirjasto Oodin Maijansalissa. Luontotiedon kansallisen koordinaatioryhmän 17 eri organisaation (Lukki -työryhmä) yhdessä muotoilema ohjelma korostaa luontotiedon tärkeyttä kestävän kehityksen ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisen ja vaikuttavan päätöksenteon kannalta.

Yhteistyöllä laadukkaampaa luontotietoa_petteri_vihervaara

Kansallisen luontotiedon kehittämisohjelman taustalla on yhteinen huomio luontotiedon kasvavasta tarpeesta yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Laadukkaan luontotiedon keräämisellä ja käytöllä on Suomessa pitkät perinteet, mutta silti luontotiedon kokonaisuus on hajanainen, huonosti koordinoitu ja kärsii resurssivajeesta.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi perustettu Luontotiedon kansallinen koordinaatioryhmä (Lukki -ryhmä) kokosi yhteen mittavan määrän luontotietoa tuottavia ja käyttäviä organisaatioita. Yhdessä ryhmä muotoili vision luontotiedon tulevaisuudesta vuonna 2035.

“Suomessa seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja muutoksia mahdollisimman kattavasti ja koordinoidusti. Luontotieto mahdollistaa julkisen ja yksityisen sektorin kustannustehokkaan ja vaikuttavan toiminnan luontohaittojen välttämiseksi, vaikutusten arvioimiseksi sekä luonnon tilan parantamiseksi.”

Oodissa julkaistussa Kansallisessa kehittämisohjelmassa "Yhteistyöllä laadukasta luontotietoa" visiota tavoitellaan luomalla yhteiset suuntaviivat tehokkaamman, uusinta menetelmäkehitystä seuraavan ja tarpeisiin vastaavan luontotiedon keräämiseksi ja jalkauttamiseksi neljän eri osa-alueen pohjalta: tiedon käytön edistämisen, seurantojen kehittämisen, uusien menetelmien ja tutkimuksen sekä tiedon yhteentoimivuuden parantamisen.

Strategian päätavoitteet ovat:

  1. Julkisella ja yksityisellä sektorilla on helposti käytettävissä paras mahdollinen luontotieto luontovaikutustensa arviointiin, luontohaittojen välttämiseen ja luonnon tilan parantamiseen.
  2. Suomessa seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa ja muutoksia mahdollisimman kattavasti.
  3. Luontotietoa tuottavia ja hyödyntäviä uusia menetelmiä kehitetään ja käytetään laajamittaisesti
  4. Luontotietoaineistot ja niiden metatiedot ovat helposti löydettävissä sekä niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin tarpeellista. Aineistot ovat teknisesti ja semanttisesti yhteentoimivia eri käyttötarkoituksiin.

Kullekin teemalle on myös mietitty tärkeimmät kehittämistoimenpiteet seuraavan viiden vuoden ajalle. Tälläisiä ovat mm: luontotietoa tuottavien ja käyttävien yhteisen luontotietoverkoston perustaminen sekä uudet teknologiat joiden avulla voidaan jatkossa nopeuttaa niin tiedon keräämistä, kuin aineison käsittelyäkin. Lähivuosien aikana laaditaan tarkempi arvio ohjelman kustannuksista ja rahoituspohjasta.

Julkaisutilaisuudessa raportin esittelivät kunkin osa-alueen vastaavat, löydät tilaisuuden ohjelman esiintyjineen täältä. 

Iltapäivän päätti paneelikeskustelu: Kehittämisohjelmasta laadukkaaksi luontotiedoksi, jossa kuultiin puhujia yritysten, kuntien ja päätöksenteon puolelta. Paneelikeskustelussa nousi esiin tarve parantaa luontotiedon saavutettavuutta ja yhteensopivuutta eri käyttötarkoituksiin, edistää tiedon jakamista ja yhteistyötäyksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä halu edistää ekologista kompensaatiota ja ennallistamista. Keskustelussa nostettiin esiin myös se että luontotieto tulisi integroida osaksi talouspoliittista päätöksentekoa, mukaan lukien luontojalanjäljen kaltaiset mittarit.

Yhteistyöllä laadukkaampaa luontotietoa antaa suuntaviivoja luontotiedon tulevaisuudelle ja hyvän  lähtökohdan kehittämistyölle. Toivottavasti sen avulla pystymme osaltamme luomaan kestävämpää ja tietoon perustuvaa lähestymistapaa luonnonvarojen hallintaan ja suojeluun.

Tutustu raporttiin täältä: Syken issuu palvelu
Lisää aiheesta: Tiedote

Tapahtuman järjesti Luontotiedon kansallinen koordinaatioryhmä.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.