Lakien yhteisvaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua

Kun huomioidaan eri lakien soveltaminen samanaikaisesti, voi syntyä odottamattomia ja ennakoimattomia yhteisiä vaikutuksia. Eri lakien yhteisvaikutusten arvioinnin kautta voidaan pyrkiä tunnistamaan, kuinka koherenttia lainsäädäntömme on kokonaisuudessaan. Eri lakihankkeissa painottuvat eri tavoitteet, mutta koherentin lainsäädäntökokonaisuuden kannalta olisi oleellista, ettei yhden lain toivottujen vaikutusten tavoittelu merkittävästi heikentäisi toisen lain tavoitteiden toteutumista.

Ympäristötiedon foorumi, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestivät 17.2.2021 yhteistyössä etätilaisuuden, jossa keskusteltiin vuosina 2020 ja 2021 valmistelussa olevien luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain ja ilmastolain mahdollisista yhteisvaikutuksista ja niiden arvioimisesta. Tilaisuuden viestit on koottu tähän Puheenvuoroja-julkaisuun.

Ehdotuksia yhteisvaikutusten arvioinnin parantamiseksi ja seuraaviksi askeleiksi

 • Tunnistetaan keskeisten lainsäädäntöhankkeiden riippuvuuksia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa:
  • Korostetaan esivalmistelun merkitystä: suunnitellaan ja kohdennetaan vaikutusten arviointia, kartoitetaan yhteisvaikutuksia ja vaikutuksia kokonaisuudessaan jo ennen kuin lopulliset poliittiset linjaukset lyödään lukkoon
  • Resursoidaan riittävästi osaamista ja säädösjohtamista hyvään lainvalmisteluun
 • Otetaan yhteisvaikutusten arvioinnin ohjeistus mukaan oikeusministeriön vaikutusten arvioinnin ohjeisiin, jotka ovat parhaillaan uusittavina.
 • Muodostetaan vaikutusten arviointia varten tukiverkosto ministeriöiden välille sekä kannustetaan osaamisen vaihtamiseen ja spontaaniin apuun. Nimetään eri ministeriöistä kontaktihenkilöitä ja asiantuntijoita erilaisiin vaikutusten lajeihin.
  • Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto
   voi tukea ministeriöiden välistä yhteistyötä ja
   oleellisten ihmisten tunnistamista.
 • Kehitetään vaikutusten arviointia ja yhteisvaikutusten huomiointia osana ministeriöiden rakenteita. Uudet toimintatavat ja tutkijayhteistyön sisällyttäminen vaikutusten arviointeihin edellyttävät ministeriöiden johtotasolta lähtevää muutosta.
 • Kuullaan ja osallistetaan sidosryhmiä oikea-aikaisesti. Esitetään täsmäkysymyksiä eri lakien yhdessä synnyttämistä yhteisvaikutuksista. Osallistaminen vaatii osaavaa viestinnän suunnittelua.
 • Vahvistetaan tietopohjaa ja suunnitellaan tutkijayhteistyö systemaattisemmin osaksi lainsäädäntöhankkeita. Jotta yhteisvaikutuksia voidaan tunnistaa, tarvitaan tutkimustietoa hyvin monista eri näkökulmista.
 • Kiinnitetään hallitusohjelman valmistelussa erityistä huomiota politiikkakoherenssiin ja että eri lakien keskinäisiä yhteyksiä arvioitaisiin koherenssin näkökulmasta hallituskauden aikana ja niiden yli.
 • Kehitetään ja koordinoidaan yli hallituskausien menevää sääntelyä. Lakien pitkät siirtymäajat ja lainsäädännön koordinointi hallituskausien yli on koherentin lainsäädännön kannalta haaste, johon pitää pyrkiä vastaamaan.
 • Tunnistetaan lainsäädännön arviointineuvoston tärkeä rooli yhteisvaikutusten arvioinnissa. Varmistetaan, että neuvostossa on osaamista kaikkien oleellisten vaikutuslajien näkökulmista.
 • Avataan lainsäädännön vaikutusten arviointia. Kerrotaan hallituksen esityksissä nykyistä laajemmin arvioinnin kohdentamisesta ja menetelmistä ja lisätään viittauksia arvioinnin taustalla oleviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.