Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun

Ilmastonmuutoksen vaikutukset sääolosuhteisiin ja lajien esiintymisalueisiin ovat jo nähtävissä, myös Suomessa. Nopeasti lämpenevä ilmasto aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien häviämistä ja populaatioiden taantumista, pakottaa ne levittäytymään uusille alueille ja sopeutumaan eri tavoin. Paikkaan sidottua suojelualueverkostoa ei ole suunniteltu vastaamaan voimakkaisiin muutoksiin ympäristössä ja ilmastossa. On tärkeää varmistaa, että suojelualueet kykenevät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta muuttuvassa ilmastossa ja että monimuotoisuuden turvaaminen otetaan huomioon myös suojelualueiden ulkopuolella.

Ilmastonmuutos pakottaa lajeja muuttamaan tai sopeutumaan

Elinympäristöjen muuttuessa lajien on joko kyettävä vaihtamaan elinympäristöään tai sopeutumaan muutokseen. Suomessa kohtaavat monet pohjoiset ja eteläiset lajit ja juuri tällaisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset lajistoon ovat selkeästi havaittavissa. Talvien lauhtuessa monet lumesta ja jäästä riippuvaiset lajit ovat vaarassa taantua tai kadota kokonaan. Keväisin ja kesäisin ilmaston muuttuminen saattaa lisätä metsäpaloja. Muutokset voivat helpottaa myös vieraslajien leviämistä Suomeen.

Ilmaston lämmetessä suurimmassa vaarassa ovat hitaasti lisääntyvät, erikoistuneet ja uhanalaiset lajit sekä lajit, jotka eivät helposti pysty levittäytymään uusille alueille. Esimerkiksi saimaannorpan lisääntyminen ja kuuttien selviäminen voi olla tulevaisuudessa pitkälti pesintää helpottavien toimenpiteiden, kuten apukinosten ja keinopesien varassa.

Laajat ja kytkeytyneet luontoalueet edellytys lajien elinvoimaisuudelle

Luonnonsuojelualueet ovat merkittäviä lajien elinympäristöjen säilymiselle ja niillä on tärkeä rooli lajistoon kohdistuvien ilmastovaikutusten hidastamisessa. Laajat ja kytkeytyneet suojelualueet ovat edellytys lajien elinvoimaisuudelle, sillä ne mahdollistavat suuremmat populaatiokoot sekä edistävät sopeutumista ja siirtymistä. Suuremmat populaatiokoot ylläpitävät lajien sisäistä geneettistä monimuotoisuutta, mikä luo lajille paremmat edellytykset sopeutua ympäristömuutoksiin.

Ilmastoviisas luonnonsuojelu ottaa huomioon ilmastonmuutoksen alueelliset muutokset ja edistää lajien sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin sekä muuttamista suotuisammille alueille. Koska myös suojelualueiden olosuhteet ja lajistot tulevat muuttumaan, luonnonsuojelun toimenpiteiden tulee osaltaan vahvistaa lajien sopeutumiskykyä.

Monimuotoisuutta vaalittava myös talousmetsissä ja kaupungeissa

Maankäytön paineessa pirstoutuneet elinympäristöt ja pienentyvät elinalueet heikentävät entisestään populaatioiden kykyä selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Luonnon monimuotoisuutta on tärkeää vaalia myös suojelualueiden ulkopuolella, talousmetsissä ja kaupungeissa. Kaupungistuvassa maailmassa viheralueilla ja kaupunkien luontokohteilla on yhä merkittävämpi rooli monimuotoisuuden kannalta. Monimuotoisuuden turvaamisen tulee olla yhteinen tavoite.

Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun (pdf)

 

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.