Eurooppa kestävyysmurroksen äärellä – Miten saamme parhaan tiedon käyttöön?

Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 ympäristö-, energia- ja ilmastotavoitteitaan ilman
tiukempaa ilmastopolitiikkaa sekä nopeaa puuttumista luonnonvarojen ylikulutukseen ja
maankäytön muutoksiin. Tämä on ydinviesti Euroopan ympäristökeskuksen viidennessä
Euroopan ympäristön tilaa ja tulevaisuutta käsittelevässä SOER -raportissa. Ruoka- ja
energiajärjestelmämme sekä asumis- ja liikkumistottumuksemme ovat kestävyysmurroksen
äärellä. Tutkitulla tiedolla on keskeinen rooli murroksen aikaansaamisessa.

Tähän julkaisuun olemme koonneet viestejä Suomessa alkuvuonna 2020 järjestetyistä SOER 2020 -raportin sidosryhmätilaisuuksista. Olemme hakeneet vastauksia kysymyksiin: Millaista tietoa tarvitaan kestävyysmurroksen toteuttamisen tueksi? Miten tietoa tulisi tuottaa, jotta se saataisiin paremmin käyttöön ja siitä olisi hyötyä päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä? Millaiset rakenteet ja roolit auttavat tiedon jalkauttamista?

Tilaisuudet järjestivät yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja Ympäristötiedon foorumi.

Viestejä Suomen SOER 2020 -tilaisuuksista: Miten tietoa tulisi tuottaa ja jalkauttaa kestävyysmurroksen äärellä?

 • Rakennetaan yhdessä kansainvälisten arviointiraporttien suosituksista selkeitä polkuja valtioiden päätöksentekoon ja paikallistasolle. Tiedon jalkauttamisessa tarvitaan tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja muiden tiedon käyttäjien välistä yhteistyötä. Pyrkimyksenä tulisi olla viedä tutkimuksen viestit sitoviin toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin.
 • Otetaan tutkimus kiinteämmin osaksi EU:n ja valtioiden politiikan prosesseja. Tutkijat voivat tukea reilun siirtymän suunnittelua, arviointia ja toteuttamista. Suunnitellaan ympäristöntilan mittareita tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden ja päättäjien kesken ja otetaan ennakointityö mukaan päätöksenteon ytimeen.
 • Kannustetaan tutkijoita poikkitieteelliseen tutkimukseen, joka tarkastelee laajoja kokonaisuuksia ja voi esittää järjestelmätason ratkaisuja.
 • Lisätään rahoitusmalleja, jotka tukevat tiedon laaja-alaista yhteistuotantoa sekä tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta.
 • Luodaan kannustimia tutkimustiedon vaikuttavuuden lisäämiselle. Olisi hyvä, että tutkijoiden urapoluilla huomioitaisiin myös tutkijoiden satsaukset yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.
 • Tuetaan välittäjärooleja ja -organisaatioita. Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tiedon välittämisessä ja tuetaan sekä tutkijoita että välittäjäorganisaatioita tiedon jalkauttajina.
 • Kootaan laajojen arviointiraporttien viestejä synteeseiksi ja vahvistetaan ymmärrystä ilmiöiden kytköksistä. Tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja arviointiraporttien kokoamisessa.
 • Rahoitetaan ja jatketaan edelleen laajan seurantatiedon ja pitkien aikasarjojen kartuttamista. Emme vielä tiedä, mihin tänään kerättyä tietoa saatetaan tulevaisuudessa tarvita.
 • Tiivistetään tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä. Tutkijat voivat auttaa yrityksiä suuntaamaan investointejaan kestävämmiksi, niin että ne tukevat kestävyysmurrosta.
 • Sisällytetään kestävyysmurros, systeeminen muutos ja tiedon yhteistuotanto selkeämmin mukaan tutkijakoulutukseen. Tuetaan nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.