Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito antaa mahdollisuuden yhdistää monipuolisia tavoitteita

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki sallii nyt eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon. Jotta voitaisiin arvioida menetelmän paremmuutta verrattuna perinteiseen, avohakkuisiin perustuvaan  metsänkasvatukseen, on kyettävä arvioimaan monipuolisesti erilaisia ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Metsälaki sallii nyt eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon, jossa metsäala on koko ajan peitteinen eikä avohakkuita suoriteta.Metsän tuotos ja taloudellinen tuottavuus eivät tutkimuksen valossa (ja tietyin edellytyksin) näytä eroavan suuresti avohakkuisiin perustuvan metsätalouden vastaavista.

Eri-ikäisrakenteista metsänhoitoa ei kuitenkaan voi tarkastella vain metsätalouden tulonmuodostuksen tai metsän maksimaalisen tuoton kautta sillä metsällä on arvonsa myös maiseman, virkistyksen ja ekosysteemipalvelujen tuottajana.

Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito on hyvä esimerkki menetelmästä, jolla voidaan yhteen sovittaa metsien käyttöä ja tiettyjen ominaispiirteiden säilymistä sekä edistää esimerkiksi metsien virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja.

Vaikka tutkimusta eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon vaikutuksista monimuotoisuudelle on vielä vähän, voidaan sanoa, että  eri-ikäisrakenteinen metsien hoito vaikuttaa monimuotoisuuden  säilymisen kannalta paremmalta vaihtoehdolta kuin avohakkuisiin  perustuva tasaikäisrakenteinen metsien hoito.

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta tarkasteltuna eri-ikäismetsätalous voi olla edullisempaa maaperän ja puuston hiilivarojen kannalta, mutta hiilitalousvaikutusten arvioimiseksi luotettavasti tarvitaan lisää tutkimustietoa. Toisaalta ilmastonmuutos vaikuttaa myös metsiin, ja eri-ikäisrakenteiset metsät nojaavat metsien luontaiseen sopeutumiskykyyn.

Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito antaa mahdollisuuden yhdistää monipuolisia tavoitteita – tutkimustietoa aiheesta tarvitaan ennen kuin menetelmä voi vakiintua (pdf)

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.