Ympäristötiedon foorumin uusi koordinaattori Kaisa Välimäki: Muutos tapahtuu ymmärryksen kasvun kautta

Ympäristötiedon foorumin (YTF) työtiimi tuplasi kokonsa, kun Kaisa Välimäki aloitti työt uutena koordinaattorina toiminnanjohtajan työparina. YTF:n tavoitteena on edistää ympäristötutkimuksen käyttöä päätöksenteossa ja lisätä kohtaamisia tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä. 

Kaisa, olet juuri aloittanut työn Ympäristötiedon foorumin koordinaattorina. Mistä tulet? 

Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä, mutta möyrinyt luonnossa lapsesta saakka. Hakeuduin opiskelemaan ekologiaa ja evoluutiobiologiaa Helsingin yliopistoon, jossa kasvoin tutkijaksi ihanaa uteliaisuustutkimusta tekevässä huippuporukassa.  

Jossain vaiheessa tajusin kuitenkin, että aamuisin ajattelin suihkussa lähinnä tiedeviestintää, somea  ja sitä miten tieto saavuttaisi ihmiset paremmin. Niinpä jätin tutkimuksen, ja Amsterdamissa vietetyn välivuoden jälkeen viihdyin kaksi supermielenkiintoista vuotta Jyväskylän yliopiston Monitieteisessä aivotutkimuskeskuksessa tuottajana, vieden aivotutkimustietoa yritysten TKI-toiminnnan tueksi.  

Mitä ajattelet, kun ajattelet ympäristöä? 

Ympäristösuhteeni on “It´s complicated”. Luonto on minulle osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jo pienikin hetki metsässä lataa pattereita, mutta toisaalta keväisen lintuasemalla vietetyn viikon jälkeen akut saattavat olla fyysisesti todella tyhjät.  

Hankalaa on se, että linnut ovat hyviä indikaattoreita ympäristössä tapahtuvalle muutokselle. Oman parinkymmenen vuoden mittaisen lintuharrastajan uran aikana monet lajit ovat taantuneet ja Suomeen on toisaalta saatu uusia pesimälajeja. Muutokset ovat olleet niin käsinkosketeltavia, että välillä retkeilykin muuttuu ympäristönmuutoksen märehtimiseksi. 

Ympäristössä tapahtuvan muutoksen hahmottaminen on mahdotonta ilman pitkäjänteistä tutkimustietoa. Lintuharrastajien keräämät pitkät aikasarjat mahdollistavat jonkinlaisen synteesin tekemisen siitä, mitä luonnossa oikeasti tapahtuu. Niinpä omat luonnossa liikkumisen aikana tehdyt havainnot tallentuvat erilaisiin tietokantoihin, kasvattamaan sitä tietomassaa, jonka perusteella voidaan tehdä hyviä päätöksiä. 

Kaisa Välimäki ja Outi Silfverberg toimistossa Nessling Nestissä.

Mikä Ympäristötiedon foorumin tekemässä työssä innostaa sinua? 

Pidän YTF:n roolista asioiden mahdollistajana. Tarjoamme mahdollisuuksia dialogin syntymiseen ja siihen, että molemminpuolinen ymmärrys lisääntyy. Dialogin näkökulmasta on tärkeää, että YTF pyrkii olemaan neutraali ja antaa tutkijoille sekä tiedolle äänen.  

Olet tehnyt aiemmin työtä tutkijana ja nyt siirryit tutkimuksen ja päätöksenteon rajapinnalle. Millaisia ovat omat kokemuksesi tutkimustiedon siirtymisestä käyttöön? Ymmärretäänkö tutkimuksen viestejä ja osataanko tutkimustietoa hyödyntää? 

Nuorena tutkijantaimena ajatusmaailma oli hyvin mustavalkoinen. Turhautti, kun tuntui siltä, ettei tutkimusta oteta päätöksenteossa huomioon riittävästi. Tietoahan oli olemassa ja tuntui raskaalta, ettei sitä hyödynnetty sellaisenaan.

Vähitellen olen oppinut hahmottamaan, miten monimutkainen suhde varsinkin poliittisen päätöksenteon ja tutkimustiedon välillä on. Päätöksiä ei voi tehdä pelkästään tiedon pohjalta, ilman laajempaa kannatusta.  

Siksi tietoa ei voi vain tuoda tarjolle, vaan se on osattava sanoittaa kaikkien käytettäväksi. Tässä tiedeyhteisö on petrannut todella paljon viime vuosina. Varsinkin nuoret tutkijat ovat hyvin notkeita viestimään ja haluavat osallistua myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.   

Oma tuntumani on, että tietoa kyllä halutaan päätöksenteon tueksi ja tutkijoilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
 

Mitä toivot tältä työltä ja YTF:lta?

Toivon kohtaamisia mahdollisimman monen erilaisen ihmisen kanssa, joiden avulla keksin miten tieto tavoittaa kansalaiset, päätöksentekijät ja tutkijat parhaiten. Tavoitteenani on kasvattaa YTF:n järjestämien tilaisuuksien näkyvyyttä myös median suuntaan, niin että viestimme tavoittaisi kohderyhmät monikanavaisesti.  

Ympäristötiedon foorumin toimintaa rahoittavat Koneen Säätiö sekä Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. Ohjausryhmässä ovat edustettuina rahoittajien lisäksi ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Kuntaliitto. 

Lisätietoja: 

Kaisa Välimäki, koordinaattori, kaisa.valimaki(at)ymparistotiedonfoorumi.fi, 040-742 0704 

Outi Silfverberg, toiminnanjohtaja, outi.silfverberg(at)ymparistotiedonfoorumi.fi, 050-341 3265

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.