Vesiviisas kiertotalous -hanke käynnistyy marraskuussa

Marraskuussa 2015 käynnistyy Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittama hanke Kohti vesiiviisasta kiertotaloutta. Yksivuotisen hankkeen tutkimuksen toteuttavat Jani Salminen, Sarianne Tikkanen ja Jari Koskiaho Suomen ympäristökeskuksesta yhdessä Pyhäjärvi-instituutin, Digipoliksen ja Oulun yliopiston kanssa.

Future Earth Suomi vastaa hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa. Hanke on Future Earth Suomen Living Labin ensimmäinen codesign-pilottiprojekti. Ympäristötiedon foorumi on mukana hankkeen viestinnässä ja tapahtumissa ja julkaisee hankkeen kuulumiset uutiskirjeessään.

Kohti vesiviisasta kiertotaloutta -hanke nostaa vesikysymykset kiertotalouden keskiöön. Hankkeessa tuotetaan kiertotalouden ja vesikysymysten kytkentöjä kuvaava kokonaisvaltainen synteesi, joka kokoaa yhteen monipuolisen mutta pirstaleisen tiedon ja luo tieteellisesti perustellun näkemyksen vesiviisaasta kiertotaloudesta. Kokonaisvaltaisen synteesin ohella hanke tuottaa politiikkarelevanttia ja ratkaisukeskeistä tietoa vesiviisaasta kiertotaloudesta päätöksenteon tueksi ja tarpeisiin.

Käsitystä vesiviisaan kiertotalouden osatekijöistä rakennetaan tiedon tuottajien ja tiedon hyödyntäjien yhteistyönä. Tutkimus toteutetaan vahvassa, jo aiehakemusvaiheessa alkaneessa ja läpi hankkeen jatkuvassa vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden (ministeriöt), kiertotalouden toimijoiden (yritykset, etujärjestöt), viranomaisten ja tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hanke tuo nämä keskeiset sidosryhmät keskustelemaan vesiviisaan kiertotalouden synergioista ja ristiriitatilanteista, ratkaisuehdotuksista ja ohjauskeinoista. Future Earth Suomen koordinoiman vuorovaikutuksen tehtävänä on varmistaa, että sidosryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi tutkimuksen koko elinkaaren aikana ja että hankkeessa tuotettu tieto on heille käyttökelpoisessa muodossa.

Lisätietoja:

Future Earth Suomi mukana tuottamassa vesiviisaan kiertotalouden ratkaisuja
Kiertotalous on mahdollisuus luonnolle, mutta riski vedelle
Vesi ja vesiekosysteemit kiertotaloudessa 2015-

Liity sähköpostilistalle

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.