Suomen IPBES-paneeli aloitti työnsä

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli (IPBES – Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) oli pitkään valmisteilla ja perustettiin lopulta huhtikuussa 2012. Sen jäsenenä on tällä hetkellä 124 valtiota, Suomi mukaan lukien.

IPBES on riippumaton hallitustenvälinen elin, joka perustettiin vahvistamaan tieteen ja politiikan välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen, ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Yksi IPBES:n tehtävistä on laatia tieteelliseen tietoon perustuvia biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyviä alueellisia ja globaaleja arviointiraportteja poliittisen päätöksenteon tueksi. Parhaillaan on työn alla esimerkiksi pölyttäjiä, pölytystä ja ruuan tuotantoa koskeva globaali arviointi.

Ympäristöministeriö asetti Suomen IPBES-paneelin toukokuun alussa. Paneelin ensimmäinen toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Paneelin puheenjohtajana toimii professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta. Paneelissa on 19 jäsentä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, Suomen Akatemiasta ja ministeriöistä.

Suomen IPBES-paneelin tavoitteena on, kansainvälisen paneelin tapaan, toimia tieteen ja politiikan rajapinnassa. Paneeli tulee käsittelemään ja nostamaan keskusteluun IPBESin kannalta ajankohtaisia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevia asioita, kansallisia näkökulmia painottaen. Erityisesti alkuvaiheessa tärkeä tehtävä on IPBESin työn ja sen tulosten tunnettavuuden lisääminen Suomessa. Tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden aktivointi ja innostaminen mukaan IPBES-työhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti kuuluu myös paneelin tehtäviin. Paneeli tekee myös ehdotuksia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevan tutkimuksen kehittämisestä ja painopisteistä Suomessa.

Sidosryhmät tullaan osallistamaan työhön laajemmin niin sanotun IPBES-foorumin kautta, jonka kokoonpanosta ja toimintatavoista paneeli päättää syksyllä.

Lisätietoja:

Paneelin puheenjohtaja
Jari Niemelä, jari.niemelä[at]helsinki.fi

Pysyvä asiantuntija
Esko Hyvärinen, esko.o.hyvarinen[at]ymparisto.fi

Liity sähköpostilistalle

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.