Ilmastopaneeli kannustaa suomalaisia muuttamaan liikkumisen tapojaan

Suomen ilmastopaneelin ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” -selvityshanke kannustaa suomalaisia muuttamaan liikkumisen tapojaan.

Selvityksessä esitetään arvio kustannustehokkaista politiikkatoimista, joiden avulla päästötavoitteet, 40% vuoteen 2030 ja 80% vuoteen 2050 mennessä, voidaan saavuttaa. Nykyisillä toimenpiteillä liikenteen päästöt laskevat 27 % vuoteen 2030 ja 36 % vuoteen 2050 mennessä, joten uusia toimenpiteitä tarvitaan.

Teknologisen kehityksen rinnalla myös suomalaisten liikkumiseen liittyvät tottumukset ovat merkittävän muutoksen edessä.

Monipuoliset toimet ovat tarpeen. Tekniikan avulla tehtävät henkilöliikenteen päästövähennykset maksavat 19 miljardia euroa, mutta tuovat hyötyä vain 4 miljardia euroa. Plussan puolelle päästään tuomalla teknisen kehityksen rinnalle liikkumis- ja kuljetustarpeeseen sekä tottumuksiin liittyviä toimenpiteitä. Tällöin päästötavoitteiden saavuttamisen kustannukset olisivat 21 miljardia euroa ja hyödyt peräti 25 miljardia euroa. Päästöt vähenisivät erittäin kustannustehokkaasti.

Hiilidioksidipäästöjä tuottavan henkilöautoilun sijaan selvitys kannustaa suomalaisia kävelemään, pyöräilemän ja käyttämään joukkoliikennettä. Parhaiten tätä tavoitetta tuetaan väyläverkostoja kehittämällä ja talvikunnossapitoon panostamalla. Joukkoliikenteen kehittämisessä keskeisintä on sen nopeuttaminen, myös hintojen alentaminen ja liityntäpysäköintimahdollisuuksien lisääminen olisi tärkeää. Kaupunkiseuduilla tärkeä kokonaisuus on maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteensovittaminen, koska hyvä yhdyskuntarakenne vähentää liikkumistarvetta ja tukee kestäviä liikkumisvalintoja.

Selvityksessä pohditaan myös merkittäviä muutoksia henkilöautojen käyttötapoihin samalla, kun autojen energiankulutusta pienennettäisiin. Suuria mahdollisuuksia nähdään esimerkiksi yhteiskäytössä, jossa auton tehokas käyttö kasvaa. Tällöin myös autokanta uudistuu nopeammin ja hiilidioksidipäästöt pienenevät, koska uudet autot ovat ympäristöystävällisempiä. Uusiutuviin polttoaineisiin selvitys suhtautuu optimisesti. Nykyiseen autokantaan sopivilla uusiutuvilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävillä uusilla autoilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti.

Tutkijatohtori Heikki Liimataisen johtama ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” -selvityshanke on osa Ilmastopaneelin laajaa työtä. Ilmastopaneeli tekee ilmastopolitiikan valmistelun ja toimeenpanon kannalta keskeisiä katsauksia ja selvityksiä.

Liity sähköpostilistalle

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.