Rio+20 – Mitä annettavaa Suomella on YK:n kestävän kehityksen konferenssiin ympäristönäkökulmasta?

YK:n kestävän kehityksen konferenssi (Rio+20) järjestetään Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012. Valtioiden päämiesten kokoontuessa Rioon tarjoutuu harvinaislaatuinen tilaisuus vahvistaa maiden sitoutumista kestävän kehityksen toimeenpanoon. Mutta mistä asioista hallitukset konferenssissa oikein keskustelevat? Ja mitä parhaimpia käytäntöjä ja innovaatioita tulisi Suomen nostaa esille konferenssissa?

Näihin ja muihin kysymyksiin vastaa alan asiantuntijat Suomen kansallismuseossa 1.-2.2.2012 pidettävässä kansallisessa seminaarissa ”Rio+20 – Mitä annettavaa Suomella on YK:n kestävän kehityksen konferenssiin ympäristönäkökulmasta?”. Seminaari on osa ympäristöministeriön valmistautumista Rio+20-konferenssiin ja pääpaino on ympäristöulottuvuudessa sisällyttäen kuitenkin kestävän kehityksen sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

Kansallisen seminaarin tarkoituksena on tuoda esille parhaimpia suomalaisia käytäntöjä kestävän kehityksen edistämiseksi, nostaen esille myös uusia toimintatapoja, liiketoimintamalleja ja innovaatioita. Suomella on tarjota monia hyviä käytäntöjä, joita tulisi hyödyntää valmisteluissa ja kytkeä osaksi Rio+20 lopputulosta. Suomesta saadut kokemukset todistavat, että ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja ympäristön tilan kohentaminen voivat tukea myös suotuisaa talouskehitystä.

Seminaarin tarkoituksena on myös lisätä vuoropuhelua ympäristöhallinnon, muiden hallinnonalojen, tiedeyhteisön, kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja muiden sidosryhmien kesken Rio+20- sisältöteemoista sekä täydentää eri toimijoiden tietämystä Rio+20-kokouksesta.

”Achieving Sustainable Development” -esite saatavilla internetissä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26509&lan=fi

Tietoa seminaarista, mukaan lukien ohjelma, on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi >Kestävä kehitys > YK:n kestävän kehityksen konferenssi 2012.

Kansallisen Rio+20-seminaarin raportti: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26509&lan=fi

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Niko Urho, ympäristöministeriö, puh. 040 160 1578, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Sanna Kivimäki, ympäristöministeriö, puh. 040 753 3166 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Liity sähköpostilistalle

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.