Kurkistus-työpaja: Aurinkolahti ja tutkimustiedon hyödyntäminen kaavoitusprosessissa

Maanantai 20.10.2014 klo 9.00 – 13.00
Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2a, kokoushuone Lammassaari, 1. krs

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVIn ja Ympäristötiedon foorumin järjestämässä työpajassa tutkijat, kaupungin viranomaiset ja kunnallispoliitikot pääsevät kurkistamaan toistensa tekemisiin. Työpajan keskeisin tehtävä on edistää tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden välistä vuoropuhelua.

Työpajan tavoitteena on paitsi esitellä tutkijoille kuinka päätökset kunnallisdemokratiassa syntyvät ja asiat käytännössä edistyvät kunnallisessa päätöksenteossa, etsiä keinoja tutkimustiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen asian viranomaisvalmistelu- ja poliittisessa käsittelyvaiheessa.

Työpajassa käydään konkreettisen esimerkin, Vuosaaren Aurinkolahden, avulla läpi valmistelun etenemistä vaiheittain ja pohditaan tieteellisen tiedon merkitystä ja vaikuttavuutta prosessin eri vaiheissa. Työpajan pohjalta laaditaan julkaisu Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta -sarjaan.

Ohjelma
9.00 Tervetulosanat Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki
9.05 Tutkimustiedon rooli kaupunkisuunnittelussa Jari Niemelä, dekaani, professori, Helsingin yliopisto
9.20 Kaavaprosessin eteneminen Ilkka Laine, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
9.35 Lyhyt pohjustus tapaus Aurinkolahteen Antti Mäkinen, projektinjohtaja, Espoon kaupunki
10.00 Jakautuminen työryhmiin
1)    suunnittelu
2)    vaikutusten arviointi
3)    vuorovaikutus
4)    päätöksenteko
5) kaavan toteutus
(kahvit mukaan)
11.45 Jaloittelutauko
12.00 Yhteenveto Pekka Kansanen
13.00 Lounas (omakustanteinen)

Muuta materiaalia:
Antti Mäkinen: Vuosaari – Helsingin kehittämisen painopistealue (artikkeli Asu ja rakenna -lehteen 1/11)

Työryhmät vastaavat kysymyksiin siitä, miten ja millaista tutkimustietoa käytetään kussakin vaiheessa, onko tilanne optimaalinen ja miten tutkimustiedon kulkua voisi parantaa eri vaiheissa, tasoilla ja eri toimijoiden välillä.

Työryhmissä pohditaan viranomaisten ja tutkijoiden alustuspuheenvuorojen pohjalta mm. tutkijan roolia tiedon tuottajana ja toisaalta virkamiehen ja luottamushenkilön roolia tutkimustiedon käyttäjänä kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Työryhmien keskusteluissa pyritään ottamaan huomioon monitieteisyys ja tutkimustiedon moninaisuus – miten yliopistossa tuotettu tutkimus näyttäytyy konsulttiselvitysten ym. joukossa?

Työpaja on suunnattu Helsingin kaupungin edustajille ja Helsingin yliopiston tutkijoille. Lisäksi työpajaan osallistuu Helsingin yliopiston maisterivaiheen opiskelijoita eri tiedekunnista.

HY_vaaka_web_suomi

HKI

Liity sähköpostilistalle

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.