Julkaisut

Tutustu suomenkielisiin tiivistelmiin IPBES-arviointiraporteista

Julkaisut

Suomen Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi järjestävät 28.5.2018 seminaarin, jossa käsitellään uusinta kansainvälistä tutkimusta luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen heikkenemistä. Tapahtumassa esitellään kansainvälisen luontopaneelin, IPBES:n, maaliskuussa julkaistujen arviointiraporttien tuloksia ja pääviestejä. Arviointeihin on ottanut osaa noin 1 300 tutkijaa ympäri maailmaa. Toinen raporteista koskee globaalia elinympäristöjen heikkenemistä ja ennallistamista ja toinen keskittyy tarkastalemaan elinympäristöjen ja luonnonmonimuotoisuuden tilaa Euroopassa […]

Viestejä päättäjille ja tutkijoille

Julkaisut

Lyhyitä tiivistelmiä tilaisuuksiemme asiantuntijapuheenvuorojen viesteistä päätöksentekoon ja tutkijoille

Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta

Julkaisut

Oma julkaisusarja tilaisuuksiemme pääviesteistä

HENVI SCIENCE DAYS -ympäristötutkimuspäivät

Julkaisut

HENVI Science Days Policy Brief 1-3 ja muut tilaisuuksien materiaalit 2011-2015

Ympäristöakatemia

Julkaisut

Ympäristöakatemian kurssijulkaisut vuosilta 2010-2014.