Elinympäristöjen heikkeneminen uhkaa elämää - Mitä Suomi voi tehdä?

Luonnon monimuotoisuudesta ollaan vaarassa menettää 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, varoitti kansainvälinen luontopaneeli IPBES maaliskuussa 2018 julkaistussa arviointiraportissaan.

Elinympäristöjen heikentyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat vakavia uhkia ihmiskunnalle ja vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä maailmassa. Elinympäristöjen heikentymisen pysäyttäminen ja elinympäristöjen ennallistaminen parantaisi maailmanlaajuisesti miljoonien ihmisten elämää ja hyvinvointia.

Suomen Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudessa 28.5.2018 esiteltiin IPBES:n tuoreita raportteja globaalista elinympäristöjen tilasta sekä etsittiin ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden viesti on koottu julkaisuun, jonka voit ladata pdf:nä alta.

Suosituksia päättäjille:

 • Elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseenon osoitettava tarvittavat investoinnit ja rahoitus, jotta tavoite luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi saavutetaan ja biodiversiteettisopimukset toteutuvat.
 • Elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun valtavirtaistamista läpi yhteiskunnan on jatkettava. Biodiversiteetin turvaamiseen on sitouduttava käytännön tasolla kaikilla sektoreilla.
 • Sisällytetään ympäristöhaittojen kustannukset tuotantokustannuksiin ja kuluttajahintoihin. Toimijat, jotka heikentävät luonnon monimuotoisuutta, on velvoitettava kompensoimaan tai hyvittämään luonnolle aiheuttamansa haitta.
 • Suojelualueiden määrää tulee lisätä. Monimuotoisuuden turvaaminen vaatii entistä laajempia ja toisiinsa paremmin kytkeytyneitä suojelualueita. METSO-ohjelma on syytä laajentaa kaikkiin elinympäristöihin ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on varattava riittävä rahoitus.
 • Priorisoidaan suojelu- ja ennallistamistoimet: Suomen on ensisijassa panostettava kosteikkojen, soiden ja metsien suojeluun ja varattava tähän riittävä rahoitus.
 • Vahvistetaan tietopohjaa biodiversiteetin tilasta ja hyödyistä ja otetaan uudet tutkimusmenetelmät aktiivisesti käyttöön. Ohjataan kulutusvalintoja kohti kiertotaloutta tukevia käytäntöjä. Ohjataan kasvispohjaiseen ruokavalioon ja pysäytetään ruokahävikki.
 • Ymmärretään paikallisen ja alkuperäiskansojen kokemuksellisen tiedon merkitys. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii laaja-alaista osallistavaa päätöksentekoa.
 • Turvataan arkiluonnon säilyminen ja lisätään sen monimuotoisuutta kaupunkisuunnittelussa.
 • Suunnataan kehitysyhteistyövaroja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, tyttöjen koulutukseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

  Liity sähköpostilistalle

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

  Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.