Ympäristödialogeja: Miten suunnitella monimuotoista luontoa?

Monet luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Tiedämmekö tarpeeksi hyvin, millaiset ratkaisut kaupungeissa tukevat parhaiten luonnon monimuotoisuutta ja siirtyykö ymmärrys tutkijoilta kaavatyöhön?