Author Archives: Outi Silfverberg

YHYS Politiikkadialogi 2021 Kestävyyspolkujen kompastuskivet: Millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat?

Vanhat tapahtumat

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet.

Ympäristödialogeja: Mistä mineraalit sähköistyvään yhteiskuntaan?

Vanhat tapahtumat

Vaikka sähköistyminen on merkittävä osa ilmastokriisin ratkaisua, metallien nopeasti kasvava kysyntä tuo mukanaan myös uusia haasteita niin luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, ja ympäristön pilaantumisen pysäyttämiselle kuin globaalin eriarvoistumisen torjumiselle.

Päättäjien luonto- ja ilmastotentti 2021

Vanhat tapahtumat

Ilmastopaneeli, Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi kysyvät puolueiden johdolta, miten luonto ja ilmasto näkyvät puolueiden kuntapolitiikassa vuonna 2021.

Ympäristödialogeja: Maanpuolustus ja planeetan ekologinen kriisi

Vanhat tapahtumat

Sotilastoiminta aiheuttaa merkittävän osan päästöistä sekä globaalisti että Suomessa, mutta mahdollisuudesta puuttua sotilastoiminnan päästöihin on puhuttu vähän.

Ympäristödialogeja: Energiayhtiöiden investointisuoja ja ilmastokriisi 2.12. klo 16.30

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa keskustellaan energiayhtiöiden vastuusta ilmastonmuutoksen torjunnassa, investointeja suojaavasta lainsäädännöstä sekä yhtiöiden suhteesta valtioiden ilmastopolitiikkaan.

Pitkäaikaisseurannat kertovat rajuista muutoksista Suomen luonnossa – miten huomioida tieto päätöksenteossa?

Vanhat tapahtumat

Koko Suomen luonto on rajun muutoksen kourissa. Tutkittua, ajantasaista luontotietoa tarvitaan, jotta osaamme tehdä viisaita päätöksiä luontomme suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pitkäaikaisista luontoseurannnoista saatavan tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja käyttö täytyy turvata ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa. Perjantaina 4.12.2020 klo 9 – 11 Etälähetys Helsingin yliopiston Tiedekulmasta KATSO TILAISUUDEN TALLENNE   Elinympäristöjen tuhoutumisen, pirstoutumisen ja ilmaston […]

Ympäristödialogeja: Mitä tapahtuu työlle ekologisessa jälleenrakennuksessa?

Vanhat tapahtumat

Mitä ekologinen jälleenrakennus käytännössä tarkoittaa työn kannalta? Millaista työ on tulevaisuudessa ja mitä töitä ei enää tehdä?

Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?

Vanhat tapahtumat

Ympäristöraportteihin koottu tieto on kiistatta arvokasta, mutta mitä sillä oikeastaan tehdään ja miten se siirtyy kansalliseen päätöksentekoon?

Ympäristödialogeja: Taide ympäristökriisin käsittelijänä

Vanhat tapahtumat

Jos ympäristökriisi on etupäässä kulttuurin kriisi, mikä rooli taiteella on sen käsittelijänä, sanoittajana ja uusien kertomusten luojana?

Mistä ruoka pöytään ja energia piuhaan? YHYS Politiikkadialogi 2020

Vanhat tapahtumat

Kevään 2020 Politiikkadialogin aiheena on ruuan- ja energiantuotannon kestävyys. Keskustelua raamittavat koronaepidemian myötä korostuneet huolet ruoka- ja energiajärjestelmämme haavoittuvuudesta. Niiden myötä tuotannon omavaraisuus on noussut kriittiseksi kysymykseksi julkiseen keskusteluun. Miten tukea ruoka- ja energiaomavaraisuutta ja onko omavaraisuus väistämättä kestävää? Aika: Maanantaina 25.5. klo 9.30 – 11.00 Paikka: Etätilaisuus, seurattavissa Youtuben livestriimin kautta. Tilaisuudesta tehdään myös […]

Ympäristön tila Euroopassa – SOER 2020

Vanhat tapahtumat

Miltä näyttää ympäristön tila Euroopassa ja mitä tällä tiedolla teemme? Järjestämme aamukahvitilaisuuden, jossa kerromme Euroopan ympäristöntila -raportin, SOER 2020:n, sisällöstä ja merkityksestä Suomelle. Tervetuloa kuulemaan Euroopan ympäristön tilasta ja viemään yhdessä raportin viestejä käytäntöön!

Ympäristödialogeja: Jäämerenrata ja arktisen alueen kestävä tulevaisuus

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa kysytään: Kuuluuko Jäämeren rata visioon kestävästä arktisesta alueesta?

Ympäristödialogeja: Ympäristö konfliktien keskellä

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogissa keskustellaan ympäristön roolista kansainvälisissä konflikteissa sekä pureudutaan erityisesti ympäristönsuojeluun osana kriisinhallintaa.

Ympäristödialogeja: Miten suunnitella monimuotoista luontoa?

Vanhat tapahtumat

Monet luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut auttavat kaupunkeja sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Tiedämmekö tarpeeksi hyvin, millaiset ratkaisut kaupungeissa tukevat parhaiten luonnon monimuotoisuutta ja siirtyykö ymmärrys tutkijoilta kaavatyöhön?

Elonkirjo ehtyy, ilmasto muuttuu – Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli kutsuvat toimimaan

Vanhat tapahtumat

Biodiversiteettikriisiä ja ilmaston lämpenemistä on torjuttava yhdessä. Tervetuloa aamupäiväseminaariin kuulemaan uusinta tutkimustietoa luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston tilasta sekä näkemyksiä tarvittavista toimista ja ratkaisuista!

Suomen globaali jalanjälki – YHYS Politiikkadialogi 2019

Vanhat tapahtumat

Kevään 2019 Politiikkadialogissa tarkastellaan Suomea globaalina toimijana ja pureudutaan maapallon laajuisiin kestävyyskysymyksiin.
Tervetuloa!

Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä

Vanhat tapahtumat

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä. Maaperällä on suuri potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hyvällä maaperän hoidolla saadaan monia hyötyjä: paremmat sadot tuottajalle, ravinteiden ja pintamaan vesistöhuuhtoumien väheneminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen. Ilmastonmuutokseen maan kasvukunto kytkeytyy kahta kautta: hiilen varastoinnilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja hyväkuntoinen maaperä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kuten kuivuuksiin ja rankkasateisiin. Katso alta […]

Ympäristödialogeja: Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena

Vanhat tapahtumat

Miten globaalit rahavirrat siirtyvät ympäristön huomioivien yritysten taakse, pois ympäristöä tuhoavilta ja pilaavilta toimialoilta?

Päättäjien luontotentti 2019

Vanhat tapahtumat

Päättäjien luontotentti haastaa puolueiden ehdokkaat vastaamaan ympäristötutkijoiden viesteihin. Miten luonto näkyy eduskuntavaaleissa ja politiikassa vuonna 2019?

Ympäristödialogeja: Miten lastenhankinnasta tulisi puhua?

Vanhat tapahtumat

Ilmastonmuutoksen edessä kansalaisten tulisi radikaalisti pienentää päästöjään. Kuuluuko lapsi tähän hiilijalanjälkeen?