Uutiset

Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi

Tapahtumat

Miten Viime aikoina lainvalmistelun laatu on puhuttanut paljon. Vaikka viimeaikaiset aloitteet, kuten Lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen, parantavat tilannetta, ympäristövaikutusten huomioiminen lainvalmistelussa on tutkimusten mukaan heikolla tolalla. Seminaari on tarkoitus koota tutkijat, lainvalmistelijat ja poliitikot pohtimaan, miten ympäristövaikutusten arviointia lainvalmistelussa voitaisiin parantaa.

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Tapahtumat

Seminaarissa esitellään ja keskustellaan VN TEAS -hankkeiden tuloksista.

Ekologinen kompensaatio – Viherpesua vai pesunkestävää vihreyttä

Vanhat tapahtumat

Tieteellisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen korvaamiseen.

Yllättävät yritysvastuut – Politiikkadialogi 2017

Vanhat tapahtumat

Vuoden 2017 Politiikkadialogissa pohditaan yritysten vastuuta yhteiskunnallisessa murroksessa.

TUTKIJOIDEN JULKILAUSUMA: Suomen metsänkäyttösuunnitelmat kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta ja heikentäisivät luonnon monimuotoisuutta

Vanhat tapahtumat

Laaja joukko tutkijoita on huolissaan siitä, ettei tutkimustieto Suomen metsänkäyttösuunnitelmien vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen ole välittynyt päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle oikein.

Tutkas-aamukuuleminen: Biopolttoaineita auringonvalosta ja tuulesta

Vanhat tapahtumat

Minkälaisia energialähteitä saadaan tuotettua vedestä ja hiilidioksidista auringonvalon ja tuulivoiman avulla?

Sus­tain­ab­il­ity Sci­ence Day 2017

Vanhat tapahtumat

Osana Helsingin yliopiston Sustainability Science Dayta järjestetään suomenkielinen kestävien ratkaisujen yhteistuotanto -tilaisuus.

Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys – kohti turvallista, monimuotoista elinympäristöä

Vanhat tapahtumat

Biodiversiteettihypoteesin mukaan kosketus luontoon hyödyttää ihmisen mikrobiomia, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta. Seminaarissa kuullaan viimeisintä tutkimustietoa biodiversiteettihypoteesista ja pohditaan sen sovellutuksia elinympäristöön liittyvään päätöksentekoon liittyen. Miten suunnitellaan turvallisella tavalla monimuotoisempia ja terveellisempiä elinympäristöjä?

Vesiviisautta kiertotalouteen

Vanhat tapahtumat

Miten vesien käyttö ja suojelu kytkeytyvät kiertotalouteen? Miten Suomesta voisi tulla vesiviisaan kiertotalouden edelläkävijämaa?

Ympäristödialogeja: Miten päättäjä puhuu luonnosta?

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa käsitellään tapojamme puhua ympäristöstä ja luonnosta.

Ympäristödialogeja: Biohajoava biletoppi ja jaettu vaatekaappi – vaihtoehtoja kulutusvimmalle

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa pohditaan kulutusta, kierrätystä ja suhdettamme tavaraan.

Ympäristödialogeja: Suomi luontomatkailumaana – museo vai huvipuisto?

Vanhat tapahtumat

Matkailu on yksi maailman suurimmista bisnessektoreista. Tilaisuudessa pohditaan matkailun vaikutuksia ja luontomatkailua Suomessa.

Ympäristövaliokunnan avoin kokous: Miten hormonihäiriköt kuriin?

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa käsitellään hormonihäiriköiden vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Water at Risk -symposio

Vanhat tapahtumat

Symposiossa keskitytään globaaleihin vesikysymyksiin ja Suomen rooliin niiden ratkaisemisessa.

Roskaa näkyvissä! Aamukahvit vesien roskaantumisesta ja muovista vesistöissä

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa luodaan katsaus siihen, mitä vesien roskaantumisesta tiedetään tällä hetkellä, ja pohditaan ongelman ratkaisuja.

Kutsuretki: Sote-palveluita luonnosta

Vanhat tapahtumat

Retkellä kuullaan luontolähtöisistä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluista ja Ylitalon alpakkatilan toiminnasta.

Habitaattipankki – luonnon monimuotoisuuden suojelun tulevaisuus?

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa keskustellaan biotalouden kestävyydestä ja pohditaan, miten luonnon monimuotoisuus turvataan. Onko ennallistamisessa tulevaisuus?

Ihminen ympäristössä 2/3: maaperä

Vanhat tapahtumat

Tilaisuudessa tarkastellaan maaperästä aiheutuvien terveyshaittoja ja se on suunnattu erityisesti kuntatason toimijoille.

Kohti oikeudenmukaisempaa vesiympäristöä – kaavoitus, rakentaminen ja käyttö

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa tarkastellaan vesienkäytön oikeudenmukaisuutta suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen sekä tutkimuksen näkökulmista.

Helsinkiläisten energiakäänne – Kuinka energiankuluttajat muuttuvat energiapäättäjiksi?

Vanhat tapahtumat

Helsinki siirtyy hajautetumpaan energiantuotantojärjestelmään, jossa energiankuluttajat muuttuvat energiapäättäjiksi. Miten muutosta tuetaan?

Ympäristödialogeja: Liha – ekologisuus vai eettisyys?

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogeja-tilaisuussarjassa etsitään vastausta ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin vuoropuhelun kautta.

Ympäristödialogeja: Vihreä kaupunki

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogeja-tilaisuussarjassa etsitään vastausta ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin vuoropuhelun kautta.

Ympäristödialogeja: Ympäristökonfliktien sovittelu

Vanhat tapahtumat

Ympäristödialogeja-tilaisuussarjassa etsitään vastausta ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin vuoropuhelun kautta.

YHYS Politiikkadialogi: Kestävä kulutus ja elämäntavat – missä politiikka?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi on mukana järjestämässä YHYS ry:n Politiikkadialogia yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Tilaisuus pidetään YM:n Pankkisalissa (Aleksanterinkatu 7)

Ympäristövaliokunnan avoin kokous: Itämeren tila – missä nyt mennään?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi on mukana järjestämässä eduskunnan ympäristövaliokunnan avointa kokousta Itämeren tilasta

Onko kaloilla päänsärkyä? Lääkejäämät ja vesistöt

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi järjestää tilaisuuden, jossa herätellään keskustelua ihmisistä kulkeutuvien lääkejäämien vaikutuksista ympäristölle.

HENVI Science Day 2016: Environmental vulnerabilities in the globalizing world – How to adapt and manage change?

Vanhat tapahtumat

Vuosittainen HENVI Science Day käsittelee tänä vuonna ympäristöhaavoittuvuuksiin sopeutumista ja muutoksen hallintaa. Päivä on englanninkielinen.

Elintarvikeketjun kiertotalouspäivä (Vesiviisas kiertotalous -hanke)

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi on järjestämässä Vesiviisas-hankkeen tapahtumaa Säkylässä

Kestävä kemia – mahdollisuudet vihreään kasvuun

Vanhat tapahtumat

Seminaari kestävän kemian ratkaisuista yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Avainindikaattorit Suomen vihreän kasvun tukena – yhteydet ajankohtaisiin strategioihin ja kärkihankkeisiin

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi on mukana järjestämässä Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain) -hankeen tilaisuutta

Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto – IPBES:in ja Luontopaneelin viestit päätöksentekijöille

Vanhat tapahtumat

Esitellään Luontopaneeli ja käydään kotimaisten asiantuntijoiden voimin läpi IPBES:n arvioinnin tuloksia ja pohditaan pölyttäjien merkitystä

Ihminen ympäristössä 1/3: ilma

Vanhat tapahtumat

Tilaisuuden puheenvuorot nähtävissä videoina! Seminaari yhdessä Kuntaliiton kanssa. Aiheena ilmavälitteiset terveyshaitat.

Maaperä ylläpitää elämää -yleisötilaisuus Tiedekulmassa

Vanhat tapahtumat

Aika: 4.12.2015 klo 10.30-12.30 Paikka: Tiedekulma, Aleksanterinkatu 7, Helsinki Vuosi 2015 on YK:n julistama kansainvälinen maaperän vuosi. Maaperän vuoden kunniaksi 4.12. klo 10:30 alkaen Tiedekulma Aleksilla puhutaan maaperän merkityksestä ja Helsingin yliopistossa tehtävästä maaperätutkimuksesta. Tilaisuus lähetettiin suorana nettilähetyksenä ja tallennettiin videoksi, joka on katsottavissa täällä. Ohjelma 10:30–11:30 Maaperä ruokkii meitä Martti Esala, Maaperä- ja kasvinravitsemustutkimuksen […]

Viestejä päättäjille ja tutkijoille

Julkaisut

Lyhyitä tiivistelmiä tilaisuuksiemme asiantuntijapuheenvuorojen viesteistä päätöksentekoon ja tutkijoille

Ympäristöakatemian yleisöseminaari: Metsästys ja kestävä riistakantojen hoito

Vanhat tapahtumat

Aika: keskiviikkona 18.11. klo 8.30–12.00 Paikka: Eurooppa-sali (Malminkatu 16, Helsinki). Vuoden 2015 yleisöseminaarissa pohditaan mm. sitä, kuinka luonnonhoito sovitetaan yhteen taloudellisten intressien kanssa sekä miten eri ryhmien yhteistyöllä voidaan saavuttaa konkreettisia toimia riistalajien elinympäristöjen ja kantojen parantamiseksi. Ympäristöakatemian yleisöseminaari on jatkoa kutsuvierasseminaarille, joka järjestettiin 3.-4.9.2015. Kutsuvierasosio kokosi päättäjiä ja ylimpiä virkamiehiä yhteen kuulemaan asiantuntijaesityksiä ja […]

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen loppuseminaari

Vanhat tapahtumat

Aika: Torstai 19.11.2015 klo 12.30-16.00 Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali Ympäristötiedon foorumi ja ympäristöministeriö järjestävät yhdessä VNKBIO-hankkeen kanssa Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen loppuseminaarin, jonka tavoitteena on pohtia sääntelyn nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa erityisesti biotalouden kannalta. Seminaarissa esitellään hankkeen tulokset ja ratkaisuehdotukset biotalouden edistämiseksi lainsäädännön ja hallinnollisten menettelyiden keinoilla. Seminaarin kohderyhmänä ovat päättäjät, virkamiehet, elinkeinoelämän edustajat, kansalaisjärjestöt ja […]

After Paris – Ilmastopolitiikan vaikutukset liiketoimintaan

Vanhat tapahtumat

Aamiaisseminaari yhteistyössä Fibs ry.:n kanssa 15.12.2015 klo 8.30 – 11.15 (ohjelma klo 9 alkaen)

Suomi kestävän biotalouden suunnannäyttäjänä – kuinka yhdistää hallituspolitiikka, tutkimus ja luontoarvot?

Vanhat tapahtumat

TUTKAS ja Ympäristötiedon foorumi yhdessä kestävän kehityksen paneelien kanssa järjestävät seminaarin Suomen hallituksen biotalouden kärkihankkeiden vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Ympäristöakatemia: Metsästys ja riistakantojen kestävä hoito

Vanhat tapahtumat

Ympäristöakatemian kutsuvierasseminaari järjestetään tänä vuonna 3.-4.9.2015. Seminaarin tavoitteena on avata metsästykseen liittyviä kestävään luonnonhoitoon tähtääviä tarpeita sekä esitellä konkreettisia esimerkkejä toimivista riistaeläinkantojen hoitomalleista Suomessa.

Ihminen ympäristössä 1/3: Ilma

Uncategorized

Seminaari yhdessä Kuntaliiton kanssa Kuntatalolla 29.10.2015 klo 8.30 – 16. Aiheena ilmavälitteiset terveyshaitat, kuten pienhiukkaset, säteily ja melu.

The State of the European Environment – How does Finland compare? Challenges and opportunities for Finland

Vanhat tapahtumat

Thursday 25.6.2015 at 8.30-11.30 Ministry of the Environment, Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Seminar room Pankkisali   The European environment — state and outlook 2015 (SOER 2015) provides a comprehensive assessment of the European environment’s state, trends and prospects. In many parts of Europe, the local environment is arguably in as good a state today as it […]

Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta

Julkaisut

Oma julkaisusarja tilaisuuksiemme pääviesteistä

Strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuus ohjelmalle ”ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi”

Vanhat tapahtumat

Tilaisuuden tarkoituksena on edistää verkottumista STN-ohjelman ”ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi” alalla.

Luontopääoma näkyväksi: ekosysteemipalvelut vihreän kasvun tukena

Vanhat tapahtumat

Mikä on luonnon tarjoamien ekosysteemipalvelujen merkitys vihreälle taloudelle?

Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa: Seminaari ELITE-työn tuloksista

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa käsitellään ELITE-työryhmän työn tuloksia. Tarkastelu kattaa koko Suomen maapinta-alan ja merkittävimmät elinympäristötyypit.

Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta?

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa käsitellään melun ja keinovalon vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, haittojen ehkäisyä ja suunnittelua eri näkökulmista.

HENVI Science Day: Towards Circular Economy – Designing a sustainable food cycle

Vanhat tapahtumat

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI:n tutkimuspäivän teemana on tänä vuonna kiertotalous ja ruoka.

Sääntelystä biotalouden edistäjä

Vanhat tapahtumat

Seminaarin tavoitteena on pohtia sääntelyn nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa erityisesti biotalouden kannalta.

Viestintä- ja vaikuttamiskoulutus ympäristötutkijoille

Vanhat tapahtumat

Koulutus tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille, jotka haluavat vahvistaa viestintätaitojaan ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Arktinen muutos – globaali uhka?

Vanhat tapahtumat

Seminaari arktisen alueen merkityksestä globaalissa ilmastossa.

Kestävä kalastus ja elinkelpoiset kalakannat

Vanhat tapahtumat

Ympäristöakatemian pohjalta järjestettävä seminaari tarkastelee kestävämmän kalastuksen pullonkauloja ja keinoja niiden ohittamiseksi.

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeleiden yhteistapaaminen

Vanhat tapahtumat

Kestävän kehityksen paneeleiden ja muiden toimijoiden tapaaminen järjestetään kutsutilaisuutena.

Vesittyykö vai jalostuuko tutkimustieto matkalla päätöksentekijöille?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumi järjestää kaikille avoimen session Tieteen päivillä (7.-11.1.2015) .

Suomi, maankäytön muutokset ja metsät kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin aamukahvitilaisuuden aiheena on maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsät eli LULUCF-sektori.

Ympäristöakatemia: Kestävä kalastus ja vesiluonnon monimuotoisuus elinkelpoisten kalakantojen edellytyksenä

Vanhat tapahtumat

Maastopainotteisen kutsuseminaarin aiheena on tänä vuonna kestävä kalastus.

Kaupankäyntiä luontoarvoilla – Voidaanko luontoarvopankeilla hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin aamukahveilla keskustellaan luontoarvopankeista yhtenä keinona hidastaa biodiversiteettikatoa. Tilaisuudessa kuullaan tutkimustuloksia luontoarvopankkien hyödyistä ja haitoista sekä soveltuvuudesta Suomeen.

Kurkistus-työpaja: Aurinkolahti ja tutkimustiedon hyödyntäminen kaavoitusprosessissa

Vanhat tapahtumat

Helsingin kaupungin virkamiehille ja poliitikoille sekä Helsingin yliopiston tutkijoille suunnatussa työpajassa osallistujat pääsevät kurkistamaan toistensa tekemisiin. Työpajan keskeisin tehtävä on edistää tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden välistä vuoropuhelua.

Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvo. Suomen TEEB-hankkeen tuloksia ja suosituksia päätöksentekijöille

Vanhat tapahtumat

Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoimessa kokouksessa aiheena on ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvo ja huomioon ottaminen päätöksenteossa.

HENVI SCIENCE DAYS -ympäristötutkimuspäivät

Julkaisut

HENVI Science Days Policy Brief 1-3 ja muut tilaisuuksien materiaalit 2011-2015

Mitä metsien hoito eri-ikäisrakenteisina merkitsee metsien kasvun, talouden, monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen näkökulmista?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin seminaarissa tarkastellaan metsien hoitoa eri-ikäisrakenteisina eri näkökulmista, uusimman tieteellisen tiedon pohjalta.

HENVI Science Days: Past and Future Challenges in the Baltic Sea

Vanhat tapahtumat

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI:n ympäristötutkimuspäivien teemana on tänä vuonna Itämeri.

Kuinka päästään kestävään turvemaiden käyttöön?

Vanhat tapahtumat

Ympäristöakatemian seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua turhaan ojitettujen ja vielä pääosin ojittamattomien soiden jatkokäytöstä.

Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin iltapäiväkahveilla kuntien luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla sekä tutkijoilla on mahdollisuus vuoropuheluun ympäristöä ja luontoa koskevan tiedon hyödyntämisestä kunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Symposio: Luonnonsuojelun suunnittelu teoriassa ja käytännössä

Vanhat tapahtumat

LUOVA-päivässä käsitellään luonnon monimuotoisuuden suojelemista.

Tervetuloa kuudenteen Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelman symposioon! Symposion aamupäivä on englanninkielinen ja iltapäivä suomenkielinen. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja maksuton.

Kestävää ja kannattavaa kaivostoimintaa?

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa yleisölle avoimeen Ympäristövaliokunnan kokoukseen keskustelemaan kaivostoiminnan ympäristö- ja talousvaikutuksista. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa.

Ekosysteemipalvelut ihmisen ja luonnon yhdistäjänä?

Vanhat tapahtumat

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö järjestää seitsemännen ympäristösymposionsa otsikolla Ekosysteemipalvelut ihmisen ja luonnon yhdistäjänä?

Työkaluja luonnon arvottamiseen: Miten ekosysteemipalveluja punnitaan?

Vanhat tapahtumat

Seminaarissa käydään läpi tuoreen tutkimustiedon avulla läpi ekosysteemipalvelujen merkitystä Suomessa.

Ympäristöakatemia: Toimiva suoluonto vesistöjen- ja ilmaston suojelun edellytyksenä

Vanhat tapahtumat

Maastopainotteinen kutsuseminaari järjestetään 2.-3.9.2013.

Vaihtoehtoja avohakkuille – muuttuuko metsien käsittely Suomessa?

Vanhat tapahtumat

Seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua siitä, onko aukottomalla hakkuulla tulevaisuutta Suomessa ja parantaako se metsälajien elinmahdollisuuksia.

Tieteen päivät 2013: Talouskriisin vaikutus ympäristöön

Vanhat tapahtumat

Tieteen päivät järjestetään 9.-13.tammikuuta 2013. Ympäristötiedon foorumin järjestää keskustelutilaisuuden aiheesta: Talouskriisin vaikutus ympäristöön.

Vihreä talous tulee – ovatko kunnat valmiita?

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin iltapäiväkahveilla tarkoituksena keskustellaan kuntien kestävästä taloudesta ja vihreästä kasvusta.

Metsäluonnon suojelu ja käyttö – miten metsää riittää kaikille?

Vanhat tapahtumat

Ympäristöakatemian kutsuseminaari järjestetään 4.-5.9.2012.

Tulvasuojelu muuttuvassa ympäristössä

Vanhat tapahtumat

Tulvasuojeluseminaarissa tutkijat esittelevät tuoreita tuloksiaan, joita voidaan käyttää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vaadittavien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ilmastonmuutoksen säätelyä – pakotteita vai vapaaehtoisuutta

Vanhat tapahtumat

Helsingin yliopiston iLeaps-tutkimusohjelma ja HENVI järjestävät ilmastonmuutosaiheisen keskustelupaneelin.

HENVI Science Days: Can forest management change climate?

Vanhat tapahtumat

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI:n tiedepäivät järjestetään teemalla ”Can forest management change climate?”

Food, fibre or fuel? Conflicts and solutions -seminaari

Vanhat tapahtumat

Food, Fibre or fuel? Conflicts and Solutions -seminaari järjestetään Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten yhteistyönä.

HENVI Science Days – Ympäristöntutkimuspäivät

Vanhat tapahtumat

HENVI:n vuosittaiset Ympäristöntutkimuspäivät järjestetään teemalla ovat ekosysteemipalvelut ja kaupunkiympäristö.

Pelastavatko pienhiukkaset ilmastonmuutokselta?

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa seuraamaan yleisölle avointa Ympäristövaliokunnan kokousta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa.

Muuttuvat talvet -työpaja

Vanhat tapahtumat

Muuttuvat talvet –työpajassa eri alojen asiantuntijat alustavat talvissa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista luontoon, ihmiseen ja yhteiskuntaan.

Aika: tiistai 20.3. 2012 klo 9:00-16:00
Paikka: Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki), sali P674

Tutkimustiedon käyttö ympäristöpolitiikan tekemisessä

Vanhat tapahtumat

Kutsuseminaarin tavoitteena on parantaa ympäristöpolitiikan tekemistä kehittämällä ympäristöministeriön ja tutkijoiden yhteistyötä sekä tutkimustiedon hyödyntämistä.

Tutkimustiedon käyttö ympäristöpolitiikan tekemisessä

Vanhat tapahtumat

Kutsuseminaarin tavoitteena on parantaa ympäristöpolitiikan tekemistä kehittämällä ympäristöministeriön ja tutkijoiden yhteistyötä sekä tutkimustiedon hyödyntämistä.

Rio+20 – Mitä annettavaa Suomella on YK:n kestävän kehityksen konferenssiin ympäristönäkökulmasta?

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa kansalliseen Rio+20 seminaariin – Mitä annettavaa Suomella on YK:n kestävän kehityksen konferenssiin ympäristönäkökulmasta?

Kansallisen IPBES-yhteistyön kick-off seminaari

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa kansallisen IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) -yhteistyön aloitusseminaariin.

Luonnon monimuotoisuus maataloustuotannon edellytyksenä

Vanhat tapahtumat

Ympäristöakatemian yleisöseminaarin tavoitteena on herättää keskustelua keinoista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi maataloustuotannossa.

Ympäristötutkimuksen eväät biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa seuraamaan yleisölle avointa ympäristövaliokunnan kokousta.

Ilmastonmuutoksen hillintä osaksi kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä

Vanhat tapahtumat

Ympäristötiedon foorumin iltapäiväkahveilla pohditaan uusia keinoja ja yhteistyömuotoja joilla ilmastonmuutoksen hillintä käännetään mahdollisuudeksi suomalaisessa yhteiskunnassa

Ympäristöakatemia 2011

Vanhat tapahtumat

Luonnon monimuotoisuus maataloustuotannon edellytyksenä – ohjaavatko tukitoimet oikeaan suuntaan?

Aamukahvit akatemiaprofessori Ilkka Hanskin kanssa

Vanhat tapahtumat

Tervetuloa aamukahvitilaisuuteen keskustelemaan luonnon monimuotoisuuden suojelusta akatemiaprofessori Ilkka Hanskin kanssa.

Tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen ja -opetuksen päivät 2011

Vanhat tapahtumat

Miksi yhteiskunta tarvitsee ympäristötutkimusta?

LYNET Tutkimuspäivät

Vanhat tapahtumat

Luonnonvara -ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) tutkimuspäivät.

Ympäristöakatemia

Julkaisut

Ympäristöakatemian kurssijulkaisut vuosilta 2010-2014.

Ympäristöakatemia 2010

Vanhat tapahtumat

Miten Suomen rannikkovesien rehevöityminen pysäytetään? – poliittisista linjauksista käytännön toteutukseen.